Informacja zwrotna dotycząca usługi tłumaczenia pisemnego

Dane kontaktowe
Dane zlecenia
Usługa tłumaczeniowa
Zarządzanie projektami
Jakość
Ocena łączna
Zakończenie