Lokalizacja oprogramowania

KERN Polska stosuje najnowocześniejsze pomoce i metody, by menu, pola dialogowe i przyciski platformy użytkownika, jak też pomoc online i dokumentację drukowaną zlokalizować do stosowania w kraju docelowym.

Również pliki towarzyszące, jak np. ważny plik Readme lub umowy licencyjne, a także materiał reklamowy i opakowania są przez KERN Polska dostosowywane do warunków rynku docelowego. Doświadczenie wskazuje, że najlepsze rezultaty w lokalizacji oprogramowania uzyskuje się wtedy, gdy platforma użytkownika już w pierwszym etapie jest umiędzynarodowiona lub podjęte zostało dopasowanie układu do specyfiki języka.

Ponieważ długości tekstu mogą znacznie różnić się w różnych językach, KERN Polska dopasowuje rozmiar przycisków i innych pól dialogowych do zlokalizowanych tekstów (zmiana rozmiaru). Zlokalizowana platforma użytkownika służy jako odniesienie dla Tłumaczenia pomocy online i dokumentacji, które w idealnym przypadku są realizowane przez ten sam zespół, który lokalizuje platformę.

KERN Polska sprawdza zlokalizowane oprogramowanie w oparciu o następujące kryteria jakości:

  • Konsekwencja językowa i techniczna
  • Platforma użytkownika i zrozumiałość menu
  • Pomoc online
  • Dokumentacja
  • Łączna funkcjonalność zlokalizowanego oprogramowania

KERN Polska stosuje między innymi następujące narzędzia lokalizacyjne:

  • Catalyst
  • Passolo
  • Visual Localize

Lokalizacja oprogramowania jest z reguły zadaniem bardzo złożonym. Twój zespół językowy KERN w każdej chwili chętnie udzieli porady i jest do dyspozycji w sprawie informacji.

Twój kontakt z KERN Polska:

Ul. Piękna 19
00-549 Warszawa

Telefon: +48 (0)22 477-27-15
Faks: +48 (0)22 477-27-19
E-Mail: kern.warszawa@e-kern.com

Social Bookmarks Callback - oddzwonimy do Ciebie KERN @ Google Plus Xing Kontaktuj się z nami przez Skype Śledź nas na Twitter! Odwiedź nas na Facebook!