Programy DTP do redakcji technicznej

Redaktorom technicznym KERN Polska oferuje odpowiednie szkolenia w popularnych rozwiązaniach opracowań autorskich i publikacji - Adobe FrameMaker i Adobe InDesign.

Adobe FrameMaker

  • Początkujący: Poznają wiedzę podstawową i zapoznają się z platformą roboczą programu FrameMaker, aby dokumenty od początku tworzyć w sposób profesjonalny. Wyjaśniane są najważniejsze funkcje, np. różne typy stron, formaty, formaty akapitu, katalogi, zmienne i tworzenie automatycznych list i numerowania. Prezentowana jest także funkcja książki, jak też tworzenie plików PDF.
  • Zaawansowani: Wszystkim, którzy już posiedli wiedzę podstawową w programie FrameMaker, to seminarium pogłębi ich know-how w tym programie: Uczą się postępowania z tekstami warunkowymi i generowanymi automatycznie, tworzeniem szablonów, stosowaniem stron wzorcowych i odniesienia, numerowaniem rozdziałów i stron, integracją ilustracji i grafiki w tekście, sporządzaniem glosariuszy itd.
  • Eksperci: W warsztatach eksperckich przekazywane są sztuczki i tricki, których nie zna jeszcze wielu nawet doświadczonych użytkowników: Tu jest czas na szczegółowe pytania w związku z indywidualnymi scenariuszami dokumentacyjnymi, jej optymalizacją dla procesów Tłumaczenia, specjalnymi ustawieniami, stronami kodowania i kodem źródłowym MIF, scenariuszami ustrukturyzowanymi programu FrameMaker, ewentualnie bazującymi na XML.

Adobe InDesign

  • Początkujący: Poznają wiedzę podstawową i zapoznają się z platformą roboczą programu InDesign, aby dokumenty od początku tworzyć w sposób profesjonalny. Wyjaśniane są im najważniejsze funkcje, np. zakładanie dokumentów i projektów, praca z płaszczyznami i pomocami pozycjonowania, rozmieszczanie tekstów i grafiki, formatowanie akapitów. Przedstawiana jest także funkcja książki i sporządzanie plików PDF, dowiesz się, jak przygotowywać pliki do dalszej obróbki, na przykład do druku.
  • Zaawansowani: Wszystkim, którzy już posiedli wiedzę podstawową w programie InDesign, to seminarium pogłębi ich know-how w tym programie: Poznają sporządzanie automatycznych list i numerowania, jak też generowanych automatycznie fragmentów tekstu, postępowanie ze zmiennymi i odsyłaczami, sporządzanie glosariuszy itd.
  • Eksperci: W warsztatach eksperckich przekazywane są sztuczki i tricki, których nie zna jeszcze wielu nawet doświadczonych użytkowników: Tu jest moment na szczegółowe pytanie o indywidualne scenariusze dokumentów, optymalizację dokumentacji dla procesów Tłumaczenia, specjalne ustawienia i meta-dane, sporządzanie dokumentów wielojęzycznych, formaty eksportu, jak INX i IDML oraz scenariusze InDesign oparte na XML i metody zapewniania jakości.

Twój kontakt z KERN Polska:

Ul. Piękna 19
00-549 Warszawa

Telefon: +48 (0)22 477-27-15
Faks: +48 (0)22 477-27-19
E-Mail: kern.warszawa@e-kern.com

Social Bookmarks Callback - oddzwonimy do Ciebie KERN @ Google Plus Xing Kontaktuj się z nami przez Skype Śledź nas na Twitter! Odwiedź nas na Facebook!