/ Tolken / Tolkservice / 

Tolkservice

Onderhandelingstolken

Onderhandelingstolken zijn nodig bij onderhandelingen, besprekingen en rechtszittingen. KERN beschikt over speciale gerechtstolken. In kleine groepen worden korte gesprekken meestal in een andere taal omgezet zonder hulp van tolk- of fluisterapparatuur.

Het tolken vindt meteen na het gesprek plaats en de vertaling wordt doorgaans, zonder aantekeningen of basistekst, 'geïmproviseerd'. Ook hier geldt dat de te verwachten gesprekstijd door het tolken mogelijkerwijze wordt verdubbeld.

Begeleidingstolken

Onze professionele begeleidingstolken leveren hun diensten doorgaans bij beurzen, rondleidingen, fabrieksbezichtigingen, culturele evenementen en reizen. De inhoud van de brontekst wordt in een ongedwongen gesprekscontext met vrije, maar juiste, woordkeuze in de gewenste taal weergegeven. Vaak wordt bij afzonderlijke punten van de brontekst uitvoeriger commentaar en uitleg gegeven om de context, zin en inhoud voor de klant te verduidelijken. Bij begeleidingstolken houden wij ook rekening met culturele aspecten. Eventueel lichten wij deze toe na afloop van het tolken.

Telefoontolken

Dankzij internettelefonie (Skype), alsmede diverse telefoonapparatuur en –systemen, kunnen onze tolken deelnemen aan vrijwel ieder telefoongesprek. Zo kan de desbetreffende gesprekspartner zich doelgericht en eenduidig in zijn eigen taal uitdrukken. Onze tolk brengt de boodschap zonder problemen over.

De moeilijkheid bij telefoontolken ligt in de ad-hoc situatie en spontaneïteit van de gesprekspartners. De tolk moet voldoen aan de hoogste eisen om met gevoel voor finesse en voor culturele verschillen het gesprek met succes te vertalen. Een voorbereiding op het gesprek is bij telefoontolken vaak niet mogelijk. Telefoontolken vindt dikwijls plaats bij sales-, verkoop-, onderhandelings-, contract-, reis- en planningsgesprekken.

Conferentietolken, Simultaan en Consecutief

Bij simultaan tolken vertaalt de tolk gelijktijdig, zonder pauze tussen het gesprokene en de vertaling, in de doeltaal, met behulp van simultane tolkapparatuur of op fluistertoon. Tolktijd is kostbaar. Om misverstanden te voorkomen, is een zorgvuldige voorbereiding van de simultaantolk noodzakelijk. Bij consecutief tolken vertaalt de tolk in de doeltaal, nadat de spreker zijn uiteenzetting heeft beëindigd. Deze methode wordt toegepast bijvoorbeeld bij onderhandelingen, symposia en internationale conferenties.

Neem contact met ons op, als u nadere informatie wenst. Neem telefonisch contact met ons op of stuur een e-mail of fax. Het KERN-vertaalteam staat altijd graag tot uw beschikking voor persoonlijk advies en inlichtingen. KERN zorgt voor een probleemloze uitvoering van al uw verzoeken door het inzetten van ervaren en professionele teams van tolken en technici.

Schakeltolken (relay-interpreting)

Schakeltolken tolken meestal bij conferenties en congressen en dit vindt na afloop van het tolken plaats via een tweede taal. In de regel tolkt een tolk in een taal, bijvoorbeeld Engels, voordat een andere tolk 'relayed' de tekst, de voordracht, of redevoering vertaalt in de gewenste doeltaal.

Bij exotische talencombinaties zoals bijvoorbeeld Maltees – Spaans, Perzisch – Chinees, Zweeds –Maleis, etc. staan vaak geen tolken met deze taalrichtingen ter beschikking. In zulke gevallen, maar ook bij congressen en conferenties waar in zeer veel taalrichtingen moet worden getolkt en direct tolken organisatorisch niet meer mogelijk is, wordt gebruik gemaakt van schakeltolken.

Amsterdam

Telefoon: (020) 520 0740
Telefax: (020) 6 39 05 99
kern.amsterdam@e-kern.com

Rotterdam

Telefoon: (010) 2 68 06 91
Telefax: (020) 6 39 05 99
kern.rotterdam@e-kern.com

Utrecht

Telefoon: (030) 291 98 45
Telefax:  (020) 639 05 99
kern.utrecht@e-kern.com

Social Bookmarks KERN @ Google Plus KERN @ Xing KERN @ Skype KERN @ Twitter! KERN @ Facebook!

Duits-Nederlandse Handelskamer
IN Amsterdam Logo