Usługi obcojęzyczne dla branży podróży i turystyki

Turystyka odgrywa znaczącą rolę na całym świecie i jest stale rosnącą gałęzią gospodarki. Coraz większą rolę dla każdej firmy odgrywa przy tym zadowolenie klientów i budowa solidnej marki. To jest wyzwanie, by w warunkach nasilającej się konkurencji i zmienności branży turystycznej optymalnie kształtować codzienny kontakt z klientem. Ponieważ odróżnianie się od innych konkurentów staje się coraz trudniejsze, z mocnym utrzymaniem klientów musi zawsze iść w parze znakomita komunikacja z nimi. Bogata kompetencja językowa firmy KERN Polska jest przy tym kluczem do Twojego sukcesu.

Wraz z KERN Polska stań się globalnym graczem

Akceptacja produktów i usług zależy przeważnie od tego, czy do potencjalnego klienta przemawia się w jego języku ojczystym. KERN Polska wspomaga Cię w globalnej prezentacji i w pomyślnym wprowadzeniu Twoich produktów i usług na rynki międzynarodowe. W ten sposób, oprócz zadowolenia klienta, zwiększasz także jego przywiązanie i wierność marce.

Tłumaczenia z branży podróży i turystyki są nakierowane na daną kulturę docelową. Dlatego KERN Polska w swoich tłumaczeniach specjalistycznych, oprócz kompetencji w języku ojczystym i obcym, szczególną wagę przywiązuje do kompetencji międzykulturowej, gdyż przy tłumaczeniach tekstów turystycznych, jak np. katalogi i broszury oraz strony internetowe biur podróży, musi być uwzględniona kultura i otoczenie społeczne w kraju języka docelowego. Tylko tak można w różnych językach atrakcyjnie przedstawić i skutecznie przekazać chętnym najróżniejsze cele podróży, miasta i kraje.

Czy to urlop przygodowy, czy relaksacyjny, czy kulturalny: Ile twarzy na świat, tyle też życzenia Twoich klientów. KERN Polska zabiega o profesjonalną prezentację językową Twoich koncepcji tak, byś zawsze był optymalnie reprezentowany na rynku. Możesz przy tym od ponad 40 lat zdawać się na pełną obsługę w komunikacji obcojęzycznej, która obejmuje, oprócz tłumaczeń, także DTP i druk oraz sporządzanie tekstów reklamowych i Tłumaczenia ustne. KERN Polska specjalizuje się m.in. w następującej tematyce:

Hotelarstwo i przemysł turystyczny

 • Krajowe i międzynarodowe kampanie turystyczne
 • Prezentacje firm
 • Katalogi podróży
 • Broszury podróżne
 • Ulotki reklamowe
 • Menu

Strony internetowe i inne dokumenty marketingowe dla

 • Wystaw i targów
 • Organizatorów i pośredników podróży
 • Oferentów zakwaterowania podróżnych (sieci hoteli, pensjonaty, gospody, schroniska młodzieżowe, mieszkania wakacyjne)
 • Ośrodków i parków wypoczynkowych
 • Portali podróży
 • Linii lotniczych
 • Towarzystw żeglugowych
 • Urzędników turystycznych
 • Informacji turystycznych

Literatura nt. podróży

 • Przewodniki
 • Reportaże z podróży
 • Artykuły w czasopismach

Prawo i umowy

 • Umowy (np. czarter)

Turystyka zdrowotna

 • Atesty medyczne
 • Dokumenty ubezpieczeniowe
 • Karty szczepień

Adaptacja międzykulturowa

Aby Twoja misja trafiła do publiczności docelowej, Twoje teksty nie są tylko tłumaczone na wybrane języki odpowiednio do narodowości, lecz na życzenie są także adoptowane do Twoich założeń kierujących na określoną grupę docelową. KERN Polska sporządza z reguły propozycje do tego i warianty tekstów, które potem są z Tobą szczegółowo omawiane. W odniesieniu do rynku tekst może być potem jeszcze sprawdzony w danym kraju, aby włączyć przy adaptacji aspekty kulturowe.

Tłumaczenie ustne

KERN Polska oferuje profesjonalną obsługę obcojęzyczną nie tylko w kwestii tłumaczeń pisemnych, lecz także ustnych. Tłumacze ustni pracują regularnie we wszystkich językach światowych na targach branżowych i turystycznych oraz konferencjach. Mając wieloletnie doświadczenie językowe i szerokie podstawy kulturowe mogą oni Cię znakomicie reprezentować w innej kulturze.

Sukces nie musi być drogi! Sam przekonaj się o atrakcyjności usług KERN Polska.

Twój kontakt z KERN Polska:

Ul. Piękna 19
00-549 Warszawa

Telefon: +48 (0)22 477-27-15
Faks: +48 (0)22 477-27-19
E-Mail: kern.warszawa@e-kern.com

Social Bookmarks Callback - oddzwonimy do Ciebie KERN @ Google Plus Xing Kontaktuj się z nami przez Skype Śledź nas na Twitter! Odwiedź nas na Facebook!