Dienstverlening in vreemde talen in de publieke sector

Ministeries en overige publieke instanties werken steeds vaker met informatiefolders en formulieren in de meest uiteenlopende talen om aan de behoeften van een multiculturele bevolking tegemoet te komen. Al meer dan 40 jaar staat KERN allerlei soorten (overheids)bedrijven en instanties uit de publieke sector bij in hun communicatie in vreemde talen. Hieronder vallen de meest uiteenlopende instellingen, instituten en verenigingen voor openbaar bestuur op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau. Te denken valt aan publiekrechtelijke instanties, autoriteiten en ambtenaren, maar ook aan de Kamer van Koophandel en onderwijsinstellingen zoals bijvoorbeeld universiteiten en hogescholen, tot aan gemeentelijke en regionale samenwerkingsverbanden, en publieke omroepen.

 

Dankzij een goedwerkend kwaliteitsmanagementsysteem garandeert KERN een zorgvuldige behandeling van ambtelijke stukken. Daarbij houden wij rekening met het eigen karakter van afzonderlijke publieke sectoren en een samenhangende vertaling van de inhoud, zelfs bij krappe deadlines. Het spectrum van teksten dat KERN op dit terrein vertaalt, strekt zich uit van zakelijke correspondentie, persberichten, jaarverslagen tot en met juridische documenten met betrekking tot de publieke taak zoals verdragen, conclusies en aanbestedingen.

KERN is gespecialiseerd in:

Naast een pool van hooggekwalificeerde en gespecialiseerde vertalers, die linguïstische vaardigheden combineren met jarenlange praktijkervaring in de meeste uiteenlopende publiekrechtelijke instellingen, instanties en verenigingen, beschikt KERN over een netwerk van ervaren academici met een juridische en bestuurskundige achtergrond die indien nodig een volledige revisie kunnen uitvoeren van vertalingen in hun geboortetaal.

Beëdigingen

De gespecialiseerde vertalers van KERN maken voor u beëdigde vertalingen, indien de autoriteiten of rechtbanken u daarom vragen. Dankzij ons wereldwijde netwerk van kantoren garanderen wij dat documenten bestemd voor autoriteiten en openbare instellingen buiten Nederland, rechtsgeldig beëdigd en, indien nodig, gecertificeerd worden, zodat ze voldoen aan de geldende wetten van het land waarvoor de vertaling is bedoeld.

Tolken

Bij raadplegingen, telefoongesprekken en onderhandelingen tussen burgers en de overheid, tussen overheidsinstellingen onder elkaar en bij internationale congressen met tal van regeringsvertegenwoordigers is naast talenkennis en vakkundigheid ook een fijn ontwikkeld gevoel voor stijl noodzakelijk. Onze conferentie- en beëdigde rechtbanktolken tolken in twee of meerdere talen bij:

  • Onderhandelingen
  • Voorbesprekingen van rechtszittingen en getuigenverklaringen
  • Politieverhoren
  • Ondervragingen, hoorzittingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke schikkingen
  • Congressen, symposia en internationale conferenties

 

 

Amsterdam

Telefoon: (020) 520 0740
Telefax: (020) 6 39 05 99
kern.amsterdam@e-kern.com

Rotterdam

Telefoon: (010) 2 68 06 91
Telefax: (020) 6 39 05 99
kern.rotterdam@e-kern.com

Utrecht

Telefoon: (030) 291 98 45
Telefax:  (020) 639 05 99
kern.utrecht@e-kern.com

Social Bookmarks KERN @ Google Plus KERN @ Xing KERN @ Skype KERN @ Twitter! KERN @ Facebook!

Duits-Nederlandse Handelskamer
IN Amsterdam Logo