Dienstverlening in vreemde talen voor de autoindustrie

Nieuwe strategieën op het terrein van steeds ingewikkeldere processen en productiemethoden, evenals het groeiende samenspel van diverse toeleveranciers uit verschillende technische disciplines, verhogen de eisen aan vertaalwerk en overige dienstverlening in vreemde talen voor deze specifieke bedrijfstak. Al vier decennia lang gaat KERN deze uitdaging aan. Wij hebben onze werkwijze zo efficiënt mogelijk gemaakt en volledig afgestemd op de arbeidsprocessen van onze klanten. Bedrijven uit iedere sector van de autoindustrie zijn klant bij ons: autoproducenten, toeleveranciers van onderdelen, OEM's, handelaren in vervangende producten en accessoires, reclame- en communicatiebureaus en andere dienstverleners die actief zijn in de autoindustrie.

Terminologiebeheer

Al onze vertalers hebben toegang tot vakspecifieke terminologiedatabases, woordenboeken en glossaria die hen helpen om de boodschap van de brontekst zo duidelijk en goed mogelijk over te brengen aan het lezerspubliek in een andere taal. Naast klantoverstijgende terminologische hulpmiddelen leggen wij in overleg met onze opdrachtgevers klantspecifieke terminologiedatabases aan die helpen de know-how van een ondernemen vast te leggen en zich daarmee te onderscheiden ten opzichte van de concurrentie.

Met behulp van de modernste softwareoplossingen bieden wij
u op dit vakgebied een allesomvattend dienstenpakket:

  • Opbouw klantspecifieke terminologiedatabases door terminologie-extractie of samenvoeging van bestaande terminologielijsten
  • Effectieve samenstelling, aanvulling, opschoning en onderhoud van terminologielijsten
  • Beschikbaarstelling van terminologie

Procesoptimalisatie

De inzet van vertaalgeheugens als hulpmiddel bij het vertalen voor de autoindustrie is absoluut noodzakelijk gezien het hoge aantal documenten, updates en daarmee samenhangende herhalingen. Wij werken nauw met onze klanten samen om het vertaalproces te optimaliseren en zo kostenefficiënt mogelijk te maken door het standaardiseren en automatiseren van het vertaalwerk.

Kwaliteitsbeheer

Een op de autoindustrie gericht projectmanagement, de juiste keuze van vertalers en correctoren, en de inzet van databases stellen ons in staat om hoogwaardige en doelgerichte vertalingen te maken. Wij zorgen ervoor dat de vertaling de inhoud van de brontekst volledig en correct weergeeft, dat de vertaling begrijpelijk is geformuleerd en vrij van fouten in de spelling en grammatica, en dat de vertaling terminologisch kloppend en consistent is. Bovendien passen wij de inhoud aan aan linguïstische en culturele codes van lezers in de doeltaal; controleren wij de consistentie van de vertaling met voorgaande of parallelle vertaalopdrachten en volgen wij bij het opmaken van de vertaling de layout van de brontekst.

Wij zijn graag bereid ons bij het vertalen te richten naar de speciaal voor de autoindustrie ontwikkelde kwaliteitsnorm op het gebied van vertaalwerk, SAE J2450. Aan de hand van gedocumenteerde foutenbeschrijvingen en de bijbehorende weging is voor iedere vertaling een quotiënt vast te stellen voor kwaliteitsmeting.

De diensten van KERN voor de autoindustrie beperken zich niet tot het bewerken van tekstdocumenten, maar omvatten alle mogelijke aspecten van communicatie in vreemde talen:

  • Het sturen en optimaliseren van processen rond de behandeling van documenten in een vreemde taal, het opstellen van klantspecifieke workflows
  • Het opbouwen, onderhouden en beheren van terminologie, het beheren van
    vertaalgeheugens
  • Het aanpassen van teksten in een vreemde taal voor specifieke doelgroepen en nationaliteiten

Meer diensten van KERN:

 

 

Amsterdam

Telefoon: (020) 520 0740
Telefax: (020) 6 39 05 99
kern.amsterdam@e-kern.com

Rotterdam

Telefoon: (010) 2 68 06 91
Telefax: (020) 6 39 05 99
kern.rotterdam@e-kern.com

Utrecht

Telefoon: (030) 291 98 45
Telefax:  (020) 639 05 99
kern.utrecht@e-kern.com

Social Bookmarks KERN @ Google Plus KERN @ Xing KERN @ Skype KERN @ Twitter! KERN @ Facebook!

Duits-Nederlandse Handelskamer
IN Amsterdam Logo