We maken ons sterk voor kwaliteit

KERN Group Frankfurt garandeert vertaaldiensten van hoge kwaliteit door vast te houden aan duidelijk gedefinieerde processen. De eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en vertaaldiensten liggen vast in de internationale normen ISO 17100 en DIN EN ISO 9001. KERN Group is gecertificeerd conform deze internationale normen en voldoet aan de eisen voor ieder vertaalproject. 

 • Kwaliteits- en projectmanagement
 • Raamovereenkomsten
 • Human resources en technische hulpmiddelen
 • Werkprocessen
 • Meer diensten

Kwaliteits- en projectmanagement

KERN wisselt actief en intensief informatie uit met opdrachtgevers. Deze uitwisseling begint al vóór het vertalen:

 • Wat voor soort tekst is het?
 • Wat is het doel van de vertaling?
 • Hoe dringend is de vertaling?
 • Zijn er terminologie- of woordenlijsten beschikbaar?
 • Is het gebruik van een oplossing als portal4client Advanced geschikt voor het vertaalproject™?

Kwaliteitswaarborging

Met KERN bent u zeker van kwaliteit door een dubbele controle. Dit houdt in dat een professioneel vertaler uw tekst in de eigen taal vertaalt en dat een tweede native speaker de tekst aan een eindcontrole onderwerpt.

KERN evalueert bovendien na afloop ieder vertaalproject. Feedback van de klant is bijzonder belangrijk en nuttig. Dit is de enige manier waarop we onze dienstverlening kunnen blijven verbeteren.

Proeflezen

Op verzoek controleren extra moedertaalsprekers de vertaalde tekst op inhoud, grammatica en spelling.

Vormfouten controleren

Desgewenst controleren we bron- en doelbestanden op vormfouten en corrigeren deze met behulp van speciale hulpmiddelen op het gebied van kwaliteitswaarborging. Onze hulpmiddelen omvatten onder andere tagcheckers, spellingscontroles, terminologie-checkers en controles op ontbrekende tekst. Op dezelfde manier controleren we de datum, tijd en numerieke velden.

Overige hulpmiddelen op het gebied van kwaliteitswaarborging

Hulpmiddelen op het gebied van kwaliteitswaarborging, zoals bijvoorbeeld ErrorSpy maken aanvullende terminologie- en consistentiecontroles mogelijk. We zorgen dat klantspecifieke termen uit de terminologiedatabase correct worden toegepast en dat identieke segmenten consequent worden vertaald. Aan de hand van door u geformuleerde criteria beoordelen we de vertaling en stellen een lijst met potentiële fouten op. Vervolgens sturen we deze lijst naar de vertaler voor beoordeling en correctie.

Lidmaatschappen

De hoge kwaliteitsnormen van KERN blijken uit de lidmaatschappen van de volgende (branche-)verenigingen:

 • Association for Technical Communication – tekom e.V.
 • American Translators Association – ATA
 • Deutscher Terminologie-Tag e.V. – DTT