Oznakowanie CE i doradztwo

Oznakowanie CE oznacza dla eksploatatorów, użytkowników oraz użytkownika końcowego przede wszystkim jedno: maksymalne bezpieczeństwo. Warunkiem umieszczenia symbolu jest dotrzymanie wszystkich istotnych wymogów bezpieczeństwa UE.

Które to są dla danego produktu, zależy od najróżniejszych czynników, jakich osoby niebędące specjalistami często nie są w stanie efektywnie czasowo ustalić ramach postępowania dotyczącego deklaracji zgodności.

Przy tak kompleksowym procesie, dotyczącym najczęściej wielu oddziałów przedsiębiorstwa, niezorientowanego pod kątem procesu organizacji, staje się to gigantycznym zadaniem, w którym określone sekcje kompleksowo wesprze doświadczony usługodawca, KERN AG, przejmując całkowitą certyfikację CE.

Wesprzemy Cię przy:

  • Doradztwie CE
  • Zgodnym z CE sporządzeniem oceny ryzyk
  • Sporządzeniu deklaracji zgodności WE
  • Badaniu wytycznych & norm
  • I wielu więcej

Stwórz sobie wolne moce przerobowe – chętnie zajmiemy się wszystkimi wymogami w zakresie oznakowania CE i udzielimy profesjonalnej porady pod numerem(069) 75 60 73 – 555.

Infoblatt Technische Dokumentation – CE-Kennzeichnung

Infoblatt technische Dokumentation – CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung bedeutet für Betreiber, Anwender und Endverbraucher vor allem eines: maximale Sicherheit. Voraussetzung für die Anbringung des Symbols ist die Einhaltung aller relevanten Sicherheitsanforderungen der EU. Welche das für ein bestimmtes Produkt sind, hängt von verschiedensten Faktoren ab, die für fachfremde Personen im Rahmen des Konformitätsbewertungsverfahrens oft nicht zeiteffizient zu ermitteln sind. Bei diesem komplexen Prozess, der häufig mehrere Abteilungen des Unternehmens betrifft und ohne prozessorientierte Unternehmensorganisation zur Mammutaufgabe wird, können Sie mit der KERN AG auf einen erfahrenen Dienstleister zurückgreifen, der Sie in Teilbereichen umfassend unterstützt oder Ihre komplette CE-Kennzeichnung übernimmt.

PDF-Download