Kontrola dokumentacji

Pytanie, czy już istniejąca dokumentacja techniczna zawiera aktualnie wymagane treści i dane, ma znaczenie strategiczne. Kto nie chce ryzykować, powinien poddać swoją dokumentację dokładnej kontroli – KERN AG oferuje jako uznany ekspert w dziedzinie dokumentacji technicznej kompleksową, niezależną kontrolę wszelkich dokumentów:

  • Wkwalifikowani redaktorzy techniczni z długoletnim doświadczeniem praktycznym podejmą się kontroli wszystkich dokumentów.
  • Kontrola wszelkiej treści pod kątem spełnienia istotnych wytycznych oraz wymogów
  • Propozycje ulepszeń dokumentacji: na życzenie KERN AG dokona ulepszeń dokumentacji technicznej pod kątem kompletności, bezpieczeństwa od strony prawnej oraz sporządzi informację towarzyszącą produktowi w sposób przejrzysty i przyjazny dla użytkownika.

Wraz z certyfikowanym dowodem bezpieczeństwa prawnego dokumentacji technicznej klient ma pewność suwerennego i profesjonalnego zachowania wobec urzędów i klientów oraz pozytywnego wpływu na wyeksponowanie siebie! 

Download Infoblatt Technische Dokumentation – Dokumentencheck

Infoblatt Technische Dokumentation – Dokumentencheck

Prüfung Ihrer technischen Dokumentationen auf Vollständigkeit der Inhalte und Angaben sowie – auf Wunsch – Vorschläge zur Optimierung.

PDF-Download