Systemy pamięci tłumaczeniowej

Dzięki stosowaniu wysoko rozwiniętych systemów pamięci tłumaczeniowych KERN Polska zapewnia wysoce zoptymalizowany proces Tłumaczenia, maksymalną konsekwencję stosowanej terminologii i usprawnione zapewnianie jakości. Przy pomocy baz danych pamięci tłumaczeniowej fragmenty tekstu, zdania, części zdania oraz terminologia z wcześniejszych projektów tworzą podstawę dla przyszłych tłumaczeń.

Praca terminologiczna wiąże się z początku z dużym nakładem, który jednak w dalszym ciągu stale zmniejsza się zarówno pod względem czasu pracy, jak i kosztów.

Co to jest system pamięci tłumaczeniowej?

System pamięci tłumaczeniowej to program, który podczas Tłumaczenia zapisuje parami segmenty tekstu w języku wyjściowym i przynależne im Tłumaczenia sporządzone przez tłumaczy specjalistycznych firmy KERN i który pozwala na ponowne wykorzystanie już przetłumaczonych segmentów tekstu w razie powtarzających się pasaży. Tłumaczenie jakiegoś tekstu i zapis segmentu w języku wyjściowym i docelowym w bazie danych pamięci tłumaczeniowej tworzą podstawę do Tłumaczenia kolejnych, podobnych tekstów.

Pamięć tłumaczeniowa zrównuje się tym samym z systemem propozycji językowych i tworzy niejako „rozszerzenie pamięci ludzkiej“. W żaden sposób nie należy tego mylić z maszynowym tłumaczeniem, w którym Tłumaczenie jest generowane automatycznie w programie komputerowym. Szczególnie obiecujące jest stosowanie systemów pamięci tłumaczeniowej podczas Tłumaczenia tekstów o bardzo dużej częstości aktualizacji, o często powtarzających się sformułowaniach lub podobieństwach do innych tekstów.

Przykłady odpowiednich projektów tłumaczeń:

  • Podręczniki techniczne i katalogi produktów
  • Instrukcje obsługi
  • Strony internetowe, oprogramowanie i pliki pomocy
  • Dokumentacje do różnych odmian produktów jednego producenta lub do podobnych produktów różnych producentów
  • Dokumenty, które zostały zredagowane w języku kontrolowanym

Podstawowym wymogiem dla stosowania systemów pamięci tłumaczeniowych jest to, by tłumaczone teksty były w formie elektronicznej i edytowalnym formacie plików. Zespół z KERN Polska sprawdza wtedy, czy opracowanie Twoich tekstów systemem pamięci tłumaczeniowej jest celowe i przygotowuje odpowiednio do tego dokumenty.

Zespół językowy KERN chętnie przyjmuje poprzez uzgodnienie dalszą ocenę już istniejących tłumaczeń, które nie został sporządzone za pomocą jakiegoś systemu pamięci tłumaczeniowej. Celem jest przy tym zbudowanie bazy danych pamięci tłumaczeniowej dla przyszłych projektów i uzyskanie możliwie maksymalnej konsekwencji w stosunku do dalszych dokumentów do Tłumaczenia.

Jednolity język firmy

Przez stosowanie systemów pamięci tłumaczeniowej do najróżniejszych dziedzin firmy wspiera się rozwój jednolitego języka firmowego. To znacznie wspomaga prezencję komunikacyjną firmy wewnątrz i na zewnątrz. Zapewnia się przez to ochronę tożsamości korporacyjnej.

Ustalanie know-how firmy

Oprócz rozwoju jednolitego języka firmy niejako rozbudowywana jest i podtrzymywana wiedza techniczna poszczególnych osób w firmie.

Lepsza jakość – uproszczone oddanie do użytku

Systemy pamięci tłumaczeniowych pozwalają na stosownie sformułowań i terminów specyficznych dla firmy bezpośrednio w różnych typach dokumentów. Przy wczesnym udziale przedstawicielstw krajowych w budowie bazy danych pamięci tłumaczeniowej wprowadzenie do obrotu przetłumaczonego tekstu będzie ułatwione dzięki dużej konsekwencji językowej.

Zwiększona konsekwencja językowa

W razie angażowania wielu tłumaczy lub opracowywania zróżnicowanych dokumentów pamięć tłumaczeniowa zapewnia to, że tłumaczone teksty są jednolicie formułowane. Oprócz tego zbyteczną staje się kosztowna i czasochłonna kontrola konsekwencji językowej po zakończeniu.

Krótsze czasy dostawy

Dzięki optymalizacji procesu Tłumaczenia oszczędza się na czasie pracy. W ten sposób można zwiększyć wyniki Tłumaczenia na jednostkę czasu i znacząco skrócić czas do wprowadzenia produktu.

KERN Polska chętnie sporządzi koncepcję stosowania systemów pamięci tłumaczeniowych, aby procesy Tłumaczenia zoptymalizować także w Twojej firmie.

Twój kontakt z KERN Polska:

Ul. Piękna 19
00-549 Warszawa

Telefon: +48 (0)22 477-27-15
Faks: +48 (0)22 477-27-19
E-Mail: kern.warszawa@e-kern.com

Social Bookmarks Callback - oddzwonimy do Ciebie KERN @ Google Plus Xing Kontaktuj się z nami przez Skype Śledź nas na Twitter! Odwiedź nas na Facebook!