Bazy danych terminologii

Praca terminologiczna wiąże się z początku z dużym nakładem, który jednak w dalszym ciągu stale zmniejsza się zarówno pod względem czasu pracy, jak i kosztów.

We współpracy z Wami KERN Polska tworzy bazy danych, słowniki, tabele równoważników i listy terminologii, które pomagają w ustaleniu wiedzy Waszej firmy. Słownik lub glosariusz specyficzny dla firmy jest niezbędnym i różnorako wykorzystywanym środkiem pomocniczym, który

  • użycie języka firmy – od badań po dystrybucję – upraszcza
  • zwiększa konsekwencję dokumentacji i tłumaczeń
  • dostarcza zewnętrznym tłumaczom cenną pomoc i
  • przyspiesza wdrożenie nowych pracowników.

Przy stosowaniu narzędzi programowych KERN Polska analizuje istniejącą dokumentację klienta, ekstrahuje pojęcia fachowe i sporządza tabele równoważników.

Terminolodzy KERN kierują się przy tym podczas sporządzania wewnętrznych słowników firmowych potrzebą poszczególnych użytkowników i wydziałów oraz wymogami specyficznego dla firmy oprogramowania. W trakcie dalszych tłumaczeń tabele są uzupełniane i aktualizowane. Tabele są konserwowane za pomocą programów zarządzania danymi i uzgadniane z Wami.

Serwis baz danych KERN Polska obejmuje przy tym między innymi:

  • Ekstrakcja terminologii wspomagana programowo,
  • rozbudowa specyficznych dla klienta baz danych terminologii,
  • porządkowanie i konserwacja zasobów baz danych terminologii.

Według uzgodnienia możesz zasoby istniejące w KERN Polska wykorzystać w każdej chwili do stworzenia spójnych terminologicznie tekstów wyjściowych, zamiast rozbudowywać własne zasoby baz danych i tym samym zwiększyć prędkość Tłumaczenia i jakość oraz konsekwencję.

Twój kontakt z KERN Polska:

Ul. Piękna 19
00-549 Warszawa

Telefon: +48 (0)22 477-27-15
Faks: +48 (0)22 477-27-19
E-Mail: kern.warszawa@e-kern.com

Social Bookmarks Callback - oddzwonimy do Ciebie KERN @ Google Plus Xing Kontaktuj się z nami przez Skype Śledź nas na Twitter! Odwiedź nas na Facebook!