Tłumaczenia specjalistyczne

Profesjonalne Tłumaczenie jest sprawą tylko tłumaczy o wysokich kwalifikacjach. Wskutek szybkiego rozwoju gospodarki, nauki i techniki powstają niemal codziennie nowe pojęcia i rozszerzenia różnych terminów fachowych. Tłumaczenie dokładne w szczegółach stawia przed tłumaczami najwyższe wymagania językowe. Rozległa kompetencja fachowa, dokładna znajomość bieżącego użycia języka, prawidłowe stosowanie technicznych środków pomocniczych oraz wyczucie stylistyczne tłumaczy stanowią podstawową przesłankę poprawnego przekładu tekstu na inny język.

Patrz tutaj wybór Branże lub przegląd Specjalności obsługiwanych przez KERN Polska.

Zasada języka ojczystego

Tłumacze specjalistyczni KERN tłumaczą w różnych specjalnościach z różnych języków roboczych zawsze na swój Język ojczysty. Tylko tłumacze rodzimi są w stanie oddać w tłumaczeniu w opanowanych przez nich dziedzinach wszystkie aspekty tekstu oryginału z niezbędnym wyczuciem językowym.

KERN Polska może udzielić szczegółowej porady.

Twój kontakt z KERN Polska:

Ul. Piękna 19
00-549 Warszawa

Telefon: +48 (0)22 477-27-15
Faks: +48 (0)22 477-27-19
E-Mail: kern.warszawa@e-kern.com

Social Bookmarks Callback - oddzwonimy do Ciebie KERN @ Google Plus Xing Kontaktuj się z nami przez Skype Śledź nas na Twitter! Odwiedź nas na Facebook!