Lektorat i korekta we wszystkich językach świata

Aby w tekstach do opublikowania było w języku docelowym odzwierciedlone dokładnie to, co jest w tekście wyjściowym, celowa jest i konieczna Korekta i Lektorat przez lektorów KERN. Korygują oni Tłumaczenia pod względem poprawnego odzwierciedlenia tekstu wyjściowego i sprawdzają kompletność i prawidłowość Tłumaczenia. W razie stosowania systemów pamięci tłumaczeniowych i baz danych terminologii sprawdzają Tłumaczenia pod względem poprawnego i jednolitego stosowania zadanej terminologii.

W czasie korekty główną uwagę zwraca się na aspekty formalne tekstu docelowego. Wszystkie stwierdzone błędy pisowni muszą być niezwłocznie skorygowane. W razie publikacji i składania do druku Tłumaczenia muszą dodatkowo odbywać się Lektorat, a Korekta musi być czytana. To, czy korektura i Lektorat są potrzebne, zależy od celu i wykorzystania Tłumaczenia.

Układ tekstu i adaptacje

KERN Polska składa teksty reklamowe i do publikacji, hasła lub instrukcje obsługi według Waszych instrukcji. Teksty są tłumaczone stosownie do narodowości oraz adaptowane według grupy docelowej. KERN Polska tworzy z reguły propozycje i warianty tekstu, które następnie są omawiane w szczegółach. Tekst może być wtedy jeszcze sprawdzony w danym kraju w kontekście rynku, aby podczas adaptacji włączyć ewentualne aspekty kulturowe.

Twój kontakt z KERN Polska:

Ul. Piękna 19
00-549 Warszawa

Telefon: +48 (0)22 477-27-15
Faks: +48 (0)22 477-27-19
E-Mail: kern.warszawa@e-kern.com

Social Bookmarks Callback - oddzwonimy do Ciebie KERN @ Google Plus Xing Kontaktuj się z nami przez Skype Śledź nas na Twitter! Odwiedź nas na Facebook!