Układ procesu tłumaczenia specyficznego dla klienta

W czasach rosnącego handlu transgranicznego sterowanie procesami i projektami tłumaczeniowymi coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Tłumaczenia na coraz więcej języków docelowych, coraz krótsze czasy od koncepcji do wejścia na rynek i coraz bardziej złożone struktury dokumentów i systemów wymagają tego, by projekty tłumaczeń nie były rozpatrywane jako izolowane zadania pojedynczych osób, lecz jako proces, część zintegrowanej całości cykli pracy uprzednich i następczych.

KERN Polska postawiła sobie za cel, by wspólnie z Wami opracować elastyczne, zindywidualizowane procesy, które pociągną za sobą pakiet wiedzy wewnątrzfirmowej. Począwszy od doradztwa w dziedzinie pisania i formatowania pod kątem przyszłych tłumaczeń, przez pozyskiwanie, porządkowanie i pielęgnację wewnętrznej terminologii klienta i budowę i pielęgnację Pamięci Tłumaczeniowych aż do płynnej integracji procesów własnych klienta w zakrojony na szeroką skalę przepływ firma KERN Polska jest do dyspozycji z rozległym doświadczeniem.

Założenia procesu i jego kształtowanie

Na początku współpracy, która wymaga uformowania bezpośredniego procesu Tłumaczenia, należy najpierw uchwycić i przeanalizować istniejące procesy wewnętrzne. W ramach tej analizy, w której powinni brać udział wszyscy uczestnicy procesów wewnętrznych, ustalane jest zwykłe postępowanie podczas sporządzania tłumaczeń. Przepływ i konkretne założenia wejściowe procesu są dokumentowane.

Celem jest optymalizacja procesu z uwzględnieniem istniejących struktur organizacyjnych, aby uczynić obliczalnym stworzenie spójnej dokumentacji obcojęzycznej dla wprowadzenia nowych produktów. Należy tu przedyskutować nie tylko kwestie przekazu tekstów i zatrudnienia określonych tłumaczy i lektorów. Centralne znaczenie ma raczej przekazywanie danych między systemami tłumaczeń, redakcji, informacji o produkcie, medialnymi, zarządzania treścią lub zarządzania dokumentami, również pytania dotyczące tworzenia spójnych tekstów źródłowych i jednolitego układu, który uwzględnia różne długości tekstów języków docelowych. Co do treści należy uzgodnić terminy i Tłumaczenia z pracownikami wewnętrznymi i partnerami zagranicznymi oraz zagwarantować płynne przyjęcie tych założeń do zintegrowanych baz danych terminologii i pamięci tłumaczeniowych.

KERN Polska pomaga, jeżeli równolegle mają być tworzone teksty oryginalne i Tłumaczenia, gdy ze względu na objętość nie można zawczasu ukończyć oryginału. Również przy ustalonym procesie Tłumaczenia można realizować aktualizacje istniejących instrukcji obsługi i innych dokumentów technicznych w sposób planowy i bez opóźnień wskutek brakujących interfejsów lub zakłóceń środków przekazu informacji.

Przewodnik redakcyjny

Dodatkową pomoc dla pracowników wewnętrznych i zewnętrznych zapewnia wspólne wypracowanie przewodnika redakcyjnego. W przewodniku znajdują się wszystkie dyrektywy i ustalenia, których mają przestrzegać uczestnicy podczas tworzenia dokumentów. Ugruntowane zostają między innymi założenia językowe co do terminologii i budowy zdań, wytyczne kształtu, jak typografia, układ i wstawianie grafiki, korporacyjne cechy identyfikacyjne, jak logo i napisy firmowe oraz kompetencje.

Dzięki temu nie tylko poprawia się jednolitość tworzonych dokumentów, lecz wpływa się na cały image firmy u publiczności - dzięki jednorodności.

Jako długoletni partner przemysłu KERN Polska dysponuje szeroką wiedzą w dziedzinie zarządzania tłumaczeniami. Z doświadczenia wyniesionego z licznych projektów klientowskich i stosowanych przy tym narzędzi KERN Polska oferuje każdej firmie indywidualne rozwiązanie. KERN Polska chętnie udziela porad.

Twój kontakt z KERN Polska:

Ul. Piękna 19
00-549 Warszawa

Telefon: +48 (0)22 477-27-15
Faks: +48 (0)22 477-27-19
E-Mail: kern.warszawa@e-kern.com

Social Bookmarks Callback - oddzwonimy do Ciebie KERN @ Google Plus Xing Kontaktuj się z nami przez Skype Śledź nas na Twitter! Odwiedź nas na Facebook!