Przygotowanie projektu

Jako klient już na wstępie możesz przyczynić się do tego, by zlecenie na Tłumaczenie było zrealizowane ku pełnemu zadowoleniu. Poniższe informacje stanowią cenną wskazówkę po temu:

Planuj zawczasu

Czas opracowania Tłumaczenia zależy od długości i trudności tekstu, żądanej kombinacji językowej oraz jakości rękopisu. Pomyśl o tym, że profesjonalny tłumacz jest w stanie przetłumaczyć przeciętnie maksymalnie 10 do 15 stron dziennie. Przy trudnych tekstach i rzadkich językach potrzeba odpowiednio więcej czasu.

Do życzeń odnośnie terminów wliczaj zwiększony nakład czasu i pracy na czynności dodatkowe, np. adaptacje, korekty, skład w języku obcym, edycję, układ graficzny, druk itd.

Wystawiając zlecenie podaj wszystkie szczegóły, np.

 • żądaną kombinację językową,
 • na jaki kraj Tłumaczenie jest przeznaczone,
 • czy Tłumaczenie ma być uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego,
 • czy Tłumaczenie ma być publikowane,
 • swoje życzenia odnośnie formatowania i konwersji oraz jakiego produktu końcowego potrzebujesz.

Pomoce w tłumaczeniach

Udostępnij firmie KERN Polska materiały pomocnicze, jak słowniki, materiały porównawcze i teksty równoległe, które mogłyby pomóc tłumaczom w wydajnej pracy nad tłumaczeniem specjalistycznym.

Wymogi odnośnie pisma w związku z tłumaczeniem

Proces Tłumaczenie nie zaczyna się dopiero wraz z przekazaniem dokumentów do KERN Polska, lecz już w momencie ich sporządzania. Przez pisanie z uwzględnieniem wymogów Tłumaczenia już na etapie tworzenia dokumentu można uniknąć potencjalnych problemów podczas pracy tłumacza. Teksty, w których ewentualnego Tłumaczenia nie brano pod uwagę, często wymagają

 • dodatkowego nakładu pracy tłumacza, aby zrozumieć stan rzeczy,
  nawet przez dodatkowe poszukiwania, jak też
 • zwiększone koszty Tłumaczenia i składu wskutek nakładów pracy na korektę i formatowanie.

Ponadto dokumenty wyjściowe uwzględniające wymogi Tłumaczenia sprzyjają stosowaniu wspomaganych komputerowo narzędzi tłumacza, jak systemy pamięci tłumaczeniowej. Wreszcie nie bez znaczenia jest znaczne skrócenie czasu opracowania przy tworzeniu dokumentów wielojęzycznych.

W procesie powstawania dokument powinien być formułowany i kształtowany możliwie neutralnie pod względem kulturowym.
Zaliczają się do tego np. tytułowanie przyjęte w danym kraju, jak też stosowanie neutralnych kulturowo środków nie-werbalnych, np. przyjęte międzynarodowo piktogramy. 
Powinno się także brać pod uwagę wydłużenie tekstu w niektórych językach docelowych podczas formatowania dokumentu, jak też użycie zwrotów idiomatycznych.

Propozycje reguł

Reguły, które powinny być przestrzegane podczas sporządzania dokumentu pod względem pisania ułatwiającego przyszłe Tłumaczenie, dają się streścić następująco:

 • formatowanie neutralne językowo
 • znaczenie ustalone dla każdego słowa
 • nieużywanie synonimów przy pojęciach specjalistycznych
 • objaśnienie nowych pojęć i skrótów
 • brak wyrazów wtrąconych, brak złożonych konstrukcji zdaniowych, bezpośrednie wnioski przez konstrukcję zdania wspierają
 • dotrzymywanie kolejności logicznej (najpierw przyczyna, potem skutek)
 • Czas: teraźniejszy
 • jeden wniosek w sprawie działań w zdaniu
 • stosowanie ilustracji neutralnych kulturowo

Twój kontakt z KERN Polska:

Ul. Piękna 19
00-549 Warszawa

Telefon: +48 (0)22 477-27-15
Faks: +48 (0)22 477-27-19
E-Mail: kern.warszawa@e-kern.com

Social Bookmarks Callback - oddzwonimy do Ciebie KERN @ Google Plus Xing Kontaktuj się z nami przez Skype Śledź nas na Twitter! Odwiedź nas na Facebook!