Procesy lokalizacji i planowanie

Omówienie projektu lokalizacji

Zanim będzie można rozpocząć projekt lokalizacji, należy najpierw sprawdzić dokładne aspekty lingwistyczne i techniczne produkty wyjściowego lub tekstu, jak też standardy terminologiczne i z Tobą i zespołem tłumaczy omówić wszystkie dodatkowe instrukcje.

Przygotowanie i ocena

W następnym kroku ma miejsce analiza plików źródłowych, ujęcie tekstu wg objętości, rodzaju tekstu, kombinacji językowej, dziedziny wiedzy i dobór tłumaczy

W fazie przygotowania omawiane jest dalsze postępowanie przy lokalizacji i stosowanie niezbędnych narzędzi technicznych. Kierownik projektu firmy KERN zawsze jest otwarty na specyficzne wymogi wstępne projektu. Aby KERN Polska mogła optymalnie przygotować się do Twoich wymagań, byłoby pomocne, gdybyś wyznaczonemu kierownikowi przesłał następujące informacje:

  • Istniejące dokumentacje obcojęzyczne, dotychczasowe Tłumaczenia lub istniejące bazy danych pamięci tłumaczeniowych przyczyniają się do zapewniania jednolitości stylistycznej i terminologicznej.
  • Ilustracje, prezentacje schematyczne, rysunki i inne materiały często pomagają w lepszym rozumieniu kontekstu tłumaczonego tekstu.
  • Wszelkie specyfikacje i wytyczne, które odnoszą się do poszczególnego projektu lub produktu pomagają specjalistycznym tłumaczom KERN w poprawnym tłumaczeniu trudnego technicznego stanu rzeczy.
  • Prawa dostępu, nazwy użytkownika i hasła, jak też wyjaśnienie technicznych środków pomocniczych, które chcesz zastosować do przekładu swoich plików, są także pomocne.

Dopasowanie do systemu pamięci tłumaczeniowej

Dzięki długoletniej działalności tłumaczeniowej KERN Polska ma dostęp do szeregu odnośnych list terminologii, które mogą być zastosowane dla porównania. Do tego celu KERN Polska stosuje m.in. systemy pamięci tłumaczeniowych, co ułatwia porównywanie terminologii i proces Tłumaczenia.

Zasadniczo Tłumaczenie jakiegoś tekstu i zapis segmentu tekstu w języku wyjściowym i docelowym w bazie danych pamięci tłumaczeniowej tworzą podstawę dla Tłumaczenia kolejnego, podobnego tekstu. W ten sposób fragmenty tekstu, zdania, części zdania oraz terminologie z wcześniejszych projektów mogą być użyte jako podstawa dla przyszłych tłumaczeń, równocześnie zostaje zapewniona jednolitość stylistyczna i terminologiczna w obrębie jednego tekstu i między tekstami. Ponadto może zwiększyć się szybkość Tłumaczenia. Kolejną korzyścią jest tworzenie obszernej bazy danych specyficznej dla klienta, która może być użyta przy dalszych tłumaczeniach. KERN Polska jest również gotowa do migracji już istniejącej po Waszej stronie bazy danych pamięci tłumaczeniowej w procesie KERN.

Lokalizacja

Tłumacze KERN rozpoczynają na tym szczeblu od właściwej procedury lokalizacji lub Tłumaczenia i przekładania dokumenty na odpowiedni język. Znaczące jest przy tym zastosowanie materiałów porównawczych dla dotrzymania terminologii specyficznej dla klienta oraz ewentualnie udostępnionych przez niego list terminologii. Tłumacze specjalistyczni KERN posiadają z reguły przynajmniej 3-5 lenie doświadczenie w tłumaczeniu tekstów na jakiś język oraz wyspecjalizowali się w określonej dziedzinie.

Zapewnianie jakości

Ważną częścią składową projektu lokalizacji jest realizacja środków zapewniania jakości. W tej fazie sprawdza się, czy platforma użytkownika, pomoc online oraz dokumentacja zostały całkowicie zlokalizowane lub przetłumaczone. W niektórych przypadkach rozwiązań programowych i stron internetowych musi być przeprowadzona zmiana wymiarów pól dialogowych, przycisków menu i przycisków. W każdym przypadku jest to z góry omawiane i uzgadniane.

Zgodnie z zasadą "czterech oczu" pliki są na życzenie sprawdzane przez drugiego lingwistę pod względem konsekwencji językowej i funkcjonalności. Drugi lingwista sprawdza, czy treść faktycznie została poprawnie przetłumaczona na język docelowy i czyta tekst pod względem korekty gramatyki i pisowni ewentualnie sprawdza jednolitość stosowania terminologii.

Dostawa

Przetłumaczone pliki mogą być dostarczane poprzez FTP, na nośniku danych, pocztą elektroniczną lub przez nasz portalwww.kernshare.com. Poza tym z wszystkich plików tworzona jest i archiwowana opcjonalnie kopia zapasowa. Z reguły można przez szereg lat sięgnąć do swoich danych przez wyszukiwanie projektu.

Zadowolenie klienta

Fazą decydującą dla procedury kontroli jakości firmy KERN jest Wasza opinia. Ocena projektu jest ważna, bo tylko tak można ustalić skuteczność i efektywność zarządzania projektem f. KERN i jakość usługi oraz ewentualnie optymalizować w dalszym ciągu.

Twój kontakt z KERN Polska:

Ul. Piękna 19
00-549 Warszawa

Telefon: +48 (0)22 477-27-15
Faks: +48 (0)22 477-27-19
E-Mail: kern.warszawa@e-kern.com

Social Bookmarks Callback - oddzwonimy do Ciebie KERN @ Google Plus Xing Kontaktuj się z nami przez Skype Śledź nas na Twitter! Odwiedź nas na Facebook!