/ Tłumaczenie / 

Profesjonalne tłumaczenia we wszystkich językach świata

Każdego oku zespół tłumaczy KERN Polska przekłada ponad 500.000 stron znormalizowanych w ponad 100 kombinacjach językowych i wszystkich dziedzinach specjalistycznych, jakie przychodzą do głowy. Spektrum tłumaczonych tekstów rozciąga się od technicznych (np. instrukcje techniczne i karty specyfikacji), przez dokumenty szkoleniowe po komunikację firmową (np. biuletyny dla pracowników, opisy procesów, korespondencja handlowa, komunikaty prasowe i raporty handlowe, jak też broszury ilustrowane i magazyny dla klientów) aż po prawne (np. umowy, pisma, wyciągi z rejestrów handlowych, akty urodzenia i zawarcia związku małżeńskiego).

Specjalistyczni tłumacze KERN, mający siedzibę w całych Niemczech w 41 biurach tłumaczeń w kraju, a także za granicą, dysponują wymaganą kompetencją językową i fachową, dokładną znajomością języka będącego aktualnie w użyciu oraz wyczuciem stylistycznym, by tłumaczyć teksty zgodnie z przeznaczeniem. Nasi tłumacze specjalistyczni tłumaczą w danej dziedzinie z języka roboczego zawsze na Język ojczysty. Aby w tekstach do opublikowania było w języku docelowym odzwierciedlone dokładnie to, co jest w tekście wyjściowym, celowa jest i konieczna Korekta lub Lektorat przez lektorów.

"Bez zautomatyzowanego, ciągłego przepływu projekt byłby praktycznie nie do zrealizowania, a już na pewno nie w tak krótkim czasie. Jesteśmy bardzo zadowoleni." - Heinz U. Sondhauß, kierownik w-biznesu Kliniki piękna

Usługi tłumaczeniowe firmy KERN Polska

Tłumaczenia uwierzytelnione

Jeżeli jakieś Tłumaczenie jest potrzebne dla urzędu lub instytucji publicznej, to Tłumacze przysięgli w biurach KERN w Niemczech lub za granicą mogą poświadczyć i certyfikować sporządzone Tłumaczenia.

Tłumaczenia ekspresowe

W popularnych kombinacjach językowych KERN Polska wykonuje Tłumaczenia, jeżeli są pilnie potrzebne, w ciągu krótkiego czasu, z dnia na dzień (24 godziny) lub przez weekend.

Tłumaczenia specjalistyczne

Profesjonalne Tłumaczenie może być sprawą tylko biura tłumaczeń o wysokich kwalifikacjach. Tłumacze specjalistyczni firmy KERN tłumaczą w danej dziedzinie z różnych języków roboczych zawsze na swój Język ojczysty.

Lektorat i korekta

Aby w tekstach do opublikowania było w języku docelowym odzwierciedlone dokładnie to, co jest w tekście wyjściowym, celowa jest i konieczna Korekta i Lektorat przez lektorów.

Zespół tłumaczeniowy

Zespół tłumaczeniowy KERN składa się z doświadczonym, fachowo przygotowanych tłumaczy, którzy odbyli studia dyplomowe lub studium językowe i są czynni jako tłumacze już od wielu lat.

Tłumaczenia patentów

Tłumacze patentowi KERN posiadają niezbędną wiedzę prawną, fachową i techniczną, aby móc przełożyć patent na inny język.

Systemy TM

Dzięki stosowaniu wysoko rozwiniętych systemów pamięci tłumaczeniowych KERN Polska zapewnia wysoce zoptymalizowany proces Tłumaczenia, maksymalną konsekwencję stosowanej terminologii i usprawnione zapewnianie jakości.

Zarządzanie terminologią

We współpracy z Wami KERN Polska tworzy bazy danych, słowniki, tabele równoważników i listy terminologii, które pomagają w ustaleniu wiedzy Waszej firmy.

Zarządzanie projektem

Skuteczny proces podczas Tłumaczenia stanowi istotną część składową zarządzania projektem w odniesieniu do klienta. Kierownicy projektu tworzą szczegółowy plan jego przebiegu od dyspozycji zlecenia do pielęgnacji zasobów danych.

Twój kontakt z KERN Polska:

Ul. Piękna 19
00-549 Warszawa

Telefon: +48 (0)22 477-27-15
Faks: +48 (0)22 477-27-19
E-Mail: kern.warszawa@e-kern.com

Social Bookmarks Callback - oddzwonimy do Ciebie KERN @ Google Plus Xing Kontaktuj się z nami przez Skype Śledź nas na Twitter! Odwiedź nas na Facebook!