Udźwiękowienie - synchronizacja - aktor podkładający głos - napisy

KERN Polska oferuje Udźwiękowienie obcojęzyczne filmów przemysłowych i reklamowych, video, CD, taśm dźwiękowych i plików przez mówców rodzimych oraz obcojęzyczne napisy. Tłumaczenie obcojęzyczne tekstu oryginalnego jest z góry adaptowane do materiału filmowego i dźwiękowego. W ten sposób otrzymujesz materiał filmowy i dźwiękowy, porównywalny z wyprodukowanym w języku docelowym.

Przegląd usług KERN Polska:

  • Przesłuch obcojęzycznego głosu w filmie (czytanie filmu przez lektora)
  • Wykonywanie obcojęzycznych napisów
  • Synchronizacja obcojęzyczna i wystawianie obcojęzycznych aktorów podkładających głos

Wykonywanie obcojęzycznych napisów

Podczas wykonywania obcojęzycznych napisów należy przestrzegać tego, by tekst w każdym razie oddawał to, co jest mówione, by treść była zrozumiała w całym zakresie. Naturalnie widz musi móc widzieć film i śledzić. Musi być bezwzględnie przestrzegany aspekt kulturowy podczas sporządzania napisów przez dobór słów.

Obcojęzyczny aktor podkładający głos

KERN Polska wyszukuje w castingu przygodnych i usłużnych aktorów podkładających głos. Z reguły takimi aktorami są lingwiści, tłumacze ustni, wolni mówcy i/lub aktorzy o odpowiednim przygotowaniu językowym, aby wygłaszać kwestie filmowe, dźwiękowe, prezentacje, wykład itd. w języku docelowym

Twój kontakt z KERN Polska:

Ul. Piękna 19
00-549 Warszawa

Telefon: +48 (0)22 477-27-15
Faks: +48 (0)22 477-27-19
E-Mail: kern.warszawa@e-kern.com

Social Bookmarks Callback - oddzwonimy do Ciebie KERN @ Google Plus Xing Kontaktuj się z nami przez Skype Śledź nas na Twitter! Odwiedź nas na Facebook!