Transkrypcje

KERN Polska oferuje profesjonalną usługę transkrypcji dla pisemnego ujęcia niemieckich lub obcojęzycznych materiałów audio lub video. Transkrypcja jest pisemnym przedstawieniem tekstów mówionych i dialogów z zapisów audio lub video, będących na kasetach audio, CD audio, DVD i w plikach MP3, ewentualnie innych formatów, np. Wave. Spektrum tekstów do utrwalenia pisemnego sięga przy tym od videokonferencji, wywiadów telefonicznych jako systemów gromadzenia danych i w badaniach społecznych, wywiadach dla produkcji filmowych i telewizyjnych aż po serie wykładów.

Według doświadczenia godzina materiału daje około 30 do 40 stron znormalizowanych maszynopisu. Zależnie od jakości zapisu, szybkości mowy i stopnia dokładności transkrypcji, dostosowanego do celu stosowania nakład czasu na ujęcie materiału audio można ocenić przez współczynnik od pięciu do dziewięciu. Ten stosunkowo duży nakład można wyjaśnić dialektem mówcy i odgłosami pobocznymi, co powoduje konieczność powtórnego odtwarzania zdań. Płynny i bezbłędny zapis materiału audio, w którym ujmowane są również drobne szczegóły wypowiedzi oraz równoczesność mówców, wymaga najwyższej koncentracji.

W zależności od celu transkrypcji należy uwzględnić następujące jej reguły. O ile nie ma innych życzeń, Transkrypcja odbywa się słowo w słowo i dokładnie, tzn. nie w mowie ani streszczając. Zabarwienie dialektyczne i przerywniki typu eeh, mhm itd. nie są z reguły zapisywane. Język i interpunkcja są przybliżane mowie. Dłuższe pauzy są oznaczane wielokropkami, a szczególnie akcentowane fragmenty tekstu - przez podkreślenie, wtrącenia innych osób, śmiech lub westchnienia są odnotowywane w nawiasach. Zmiany mówcy są zaznaczane spacją i ewentualnie anonimowymi nazwami (Mówca 1, Mówca 2). Również cechy zewnętrzne sytuacji interview, jak wejście do pomieszczenia lub jego opuszczenie bądź dzwonek telefonu, mogą być interesujące i na życzenie mogą być zanotowane.

Po pisemnym ujęciu tekstu zasadniczo odbywa się sprawdzanie pisowni i - na życzenie - formatowanie według instrukcji klienta. Dodatkowo do ujęcia tekstu w formie pisemnej może być dołączone opcjonalnie także Tłumaczenie.

Aby KERN Polska mógł udzielić optymalnego wsparcia przy ujęciu materiału audio lub video, kierownik projektu firmy KERN będzie potrzebować następujących informacji:

  • W jakiej formie jest materiał audio (pliki MP3, kasety itd.)?
  • O ile minut/godzin materiału audio chodzi?
  • Jaki to jest rodzaj materiału audio?
    (Wywiady, nagrania wykładów, filmowe itd.)
  • Do jakiego celu ma być ta Transkrypcja?
  • Czy masz specjalne życzenia do formatowania lub reguł transkrypcji?
  • W jakim formacie pliku potrzebny jest tekst?
  • Czy po napisach będzie potrzebne Tłumaczenie?

Twój kontakt z KERN Polska:

Ul. Piękna 19
00-549 Warszawa

Telefon: +48 (0)22 477-27-15
Faks: +48 (0)22 477-27-19
E-Mail: kern.warszawa@e-kern.com

Social Bookmarks Callback - oddzwonimy do Ciebie KERN @ Google Plus Xing Kontaktuj się z nami przez Skype Śledź nas na Twitter! Odwiedź nas na Facebook!