Tłumaczenie konferencyjne, symultaniczne i konsekutywne

Podczas Tłumaczenia symultanicznego tłumacz ustny przekłada równocześnie i sukcesywnie na język docelowy, albo z kabiny przez instalację, albo bezpośrednio szeptem. Aby zapewnić dobre rozumienie w kosztownym czasie Tłumaczenia ustnego, niezbędne jest staranne przygotowanie tłumaczy symultanicznych.

Podczas Tłumaczenia konsekutywnego tłumacz przekłada na inny język to, co powiedziano, gdy mówca zakończył swoją przemowę. Ta metoda jest stosowana przykładowo podczas pertraktacji, sympozjów i konferencji prowadzonych w dwóch językach. Dzięki zatrudnianiu profesjonalnych zespołów z doświadczonych tłumaczy symultanicznych i konsekutywnych KERN Polska dba o bezproblemowy przebieg konferencji.

Ustne tłumaczenie pośrednie

Tłumaczenie pośrednie jest szczególną formą Tłumaczenia konferencyjnego i odbywa się poprzez drugi język. Z reguły jeden tłumacz ustny tłumaczy na jakiś jeden język, przykładowo angielski, zanim drugi tłumacz wypowiedziane słowa przetłumaczy pośrednio na żądany język docelowy. 

W kombinacjach językowych, jak na przykład maltański-hiszpański, perski-chiński, szwedzki-malajski, nie ma niekiedy do dyspozycji tłumaczy dokładnie dla tych kombinacji. W niektórych przypadkach, ale także podczas obrad i konferencji, na których mówi się w bardzo wielu kierunkach językowych i Tłumaczenie bezpośrednie nie jest organizacyjnie możliwe, tłumaczy się pośrednio.

Twój kontakt z KERN Polska:

Ul. Piękna 19
00-549 Warszawa

Telefon: +48 (0)22 477-27-15
Faks: +48 (0)22 477-27-19
E-Mail: kern.warszawa@e-kern.com

Social Bookmarks Callback - oddzwonimy do Ciebie KERN @ Google Plus Xing Kontaktuj się z nami przez Skype Śledź nas na Twitter! Odwiedź nas na Facebook!