Przygotowanie projektu tłumaczenia ustnego

Aby KERN Polska mógł Ci optymalnie pomóc podczas planowania imprezy, kierownik projekty ze strony KERN potrzebuje szczegółowego opisu udziału. Omówienie z organizatorem imprezy jest w ogólności także godne zalecenia.

Do zorganizowania udziału tłumaczy potrzebne będą następujące informacje.

 • Data imprezy
 • Temat imprezy
 • Przewidywany czas trwania imprezy i jej struktura (godziny, pauzy, posiedzenia odbywające się równolegle)
 • Szczegóły dotyczące miejsca imprezy i jej rozmieszczenia przestrzennego
 • Planowane języki konferencyjne
 • Liczba uczestników
 • Rodzaj Tłumaczenia
 • Technika konferencyjna, którą KERN Polska chętnie udostępni.

Materiały do wdrożenia się

Aby specjalistyczni tłumacze KERN Polska byli w stanie zaoferować najlepszą usługę i optymalnie przygotować się do pracy, ważne jest to, by zawczasu otrzymali informacje na tłumaczony temat. Pomocne są na przykład

 • Dokumenty imprezy,
 • Teksty lub folie do wykładów i mów,
 • Zestawienie przypuszczanie stosowanych terminów fachowych,
 • Tłumaczenia, glosariusze, teksty równoległe z danego zakresu tematycznego,
 • Wykresy, grafiki, schematy ideowe, schematy organizacyjne,
 • Adres strony internetowej do przygotowania się na temat, jak też
 • dalsze materiały, które wedle Twojej oceny są przydatne do przygotowania się.

Przekazanie z wyprzedzeniem odpowiednich materiałów ma szczególne znaczenie dla optymalnego przygotowania się do Tłumaczenia.

Technika konferencyjna

Poinformuj zawczasu KERN Polska, czy potrzebujesz instalacji dla tłumaczeń lub techniki konferencyjnej. Technicy KERN Polska zainstalują, na życzenie, odpowiednie urządzenia na miejscu. Są różne możliwości dla planowania i rozbudowy konferencji. Wybór odpowiedniej instalacji dla tłumaczy oraz pozycja kabiny tłumaczy zależą w pierwszym rzędzie od charakteru imprezy.

Podczas obrad, na których prezentowane są głównie referaty lub wygłaszane mowy, referent pracuje przy podium lub swobodnie z mikrofonem wtykowym, aby tak uczestnicy, jak i tłumacze w kabinie dobrze go rozumieli. Kabina tłumaczy jest przy tym umieszczona w pomieszczeniu tylnym tak, by tłumacze siedzieli naprzeciwko mówcy i mogli widzieć ewentualne folie i/lub projekcje danych. Uczestnicy korzystają z mikrofonu stojącego w przejściu lub mikrofonów bezprzewodowych, rozmieszczonych wokół, aby zadawać pytania i wnosić wkład do dyskusji i równocześnie być słyszanym przez tłumaczy.

Jeżeli uczestnicy spotykają się na imprezie w małym kręgu przy okrągłym stole, wówczas na stole rozstawia się, przykładowo, łańcuch mikrofonów. Uczestnicy zgłaszają się do głosu przez panele komunikacyjne, w ten sposób są najlepiej słyszalni poprzez słuchawki tłumaczy w kabinie. Równocześnie uczestnicy mogą przyłączyć słuchawki do swojego panelu i słuchać żądanego Tłumaczenia w swoim języku. Kabinę tłumaczy należy ustawić tak, by mieli oni dobrą widoczność przebiegu wydarzeń.

Instalację do tłumaczeń symultanicznych z reguły zakłada się na dzień przed rozpoczęciem konferencji. Należy obliczyć czas niezbędny na montaż i demontaż. Transport, montaż i demontaż, obsługa i konserwacja urządzeń jest zapewniana przez techników KERN Polska, którzy są obecni podczas imprezy.

W czasie imprezy

 • Należy uwzględnić to, że także tłumacze ustni potrzebują nieco czasu, aby przetwarzać bieżące informacje, aby je potem sensownie i fachowo przełożyć na inny język.
 • Podczas długich posiedzeń planuj pauzy. Tłumaczenie ustne jest męczącą pracą wymagającą maksymalnej koncentracji.

Twój kontakt z KERN Polska:

Ul. Piękna 19
00-549 Warszawa

Telefon: +48 (0)22 477-27-15
Faks: +48 (0)22 477-27-19
E-Mail: kern.warszawa@e-kern.com

Social Bookmarks Callback - oddzwonimy do Ciebie KERN @ Google Plus Xing Kontaktuj się z nami przez Skype Śledź nas na Twitter! Odwiedź nas na Facebook!