lingoscore™ – elastyczny test językowy dla nowoczesnej firmy

Aby określić znajomość języków obcych przez personel firmy, nie obejdzie się bez profesjonalnego testu językowego. Dla popularnych języków komunikacyjnych szkoły języków oferują z reguły standardowe testy metodą wielokrotnego wyboru. Takie ogólne testy jednak nie wystarczają, jeżeli dąży się do dokładnego zróżnicowania, np. między pracownikami różnych wydziałów lub między pracownikami różnego pochodzenia. Ale dla placówek szkolenia personelu i dokształcania właśnie takie dane są ważne, aby móc wprowadzić ukierunkowane środki dokształcania.

Podstawa efektywnego dokształcania

W tym celu firma KERN Polska Training opracowała nowy produkt: lingoscore™– elastyczny test językowy dla nowoczesnej firmy. lingoscore™ jest maksymalnie zmiennym programem testów językowych online, który z jednej strony orientuje się ściśle na ramy referencyjne Wspólnoty Europejskiej dla języków (i tym samym dostarcza wyniki porównywalne w skali międzynarodowej), zaś z drugiej lingoscore™ może być indywidualnie dopasowywany do życzeń klienta. W uzgodnieniu z administratorami KERN Polska Training każdy klient może z całej różnorodności dostępnych modułów zaprojektować idealny program testowy dla swoich kandydatów.

Nieograniczone możliwości wariacji

Przy pomocy lingoscore™ można testować znajomość wszystkich języków (również egzotycznych). Również platformę użytkownika da się dopasować do każdego żądanego języka wyjściowego, by wszyscy kandydaci mogli czytać instrukcje testu w swym języku ojczystym.

Zestawienie testu klient może albo powierzyć pracownikom KERN, albo samemu aktywnie przy tym współdziałać. Do wyboru jest stale rosnąca liczba przygotowanych, ale też dalej zmiennych modułów. Ten moduły mogą zawierać pytania wielokrotnego wyboru, zadania pisemne lub pliku audio do sprawdzania rozumienia ze słuchu. Moduły na życzenie mogą być nakierowane indywidualnie na dany obszar działalności kandydatów i oczywiście zindywidualizowane w ich liczbie i ocenie.

W ten sposób klient ma możliwość uruchomienia wedle istniejącej potrzeby kampanii testów, które ograniczałyby się do dowolnego czasu i mogły być otwierane tylko przez oceniających uczestników. Ponadto lingoscore™ daje też przejrzystą platformę, która przede wszystkim ułatwia zarządzanie napływającymi wynikami testów.

W ten sposób lingoscore™ jest nadzwyczaj efektywnym instrumentem dla osób odpowiedzialnych za kształcenie personelu w firmie do zapoczątkowania skutecznych środków dokształcania w zakresie języków obcych i idealnym uzupełnieniem dla daleko podzielonego programu kursów językowych KERN Polska Training.

Twój kontakt z KERN Polska:

Ul. Piękna 19
00-549 Warszawa

Telefon: +48 (0)22 477-27-15
Faks: +48 (0)22 477-27-19
E-Mail: kern.warszawa@e-kern.com

Social Bookmarks Callback - oddzwonimy do Ciebie KERN @ Google Plus Xing Kontaktuj się z nami przez Skype Śledź nas na Twitter! Odwiedź nas na Facebook!