Doradztwo dla zakresu tematycznego przepływów pracy i procesów tłumaczenia specyficznych dla klienta

W czasach rosnącego handlu transgranicznego sterowanie procesami i projektami tłumaczeniowymi coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Tłumaczenia na coraz więcej języków docelowych, coraz krótsze czasy od koncepcji do wejścia na rynek i coraz bardziej złożone struktury dokumentów i systemów wymagają tego, by projekty tłumaczeń nie były rozpatrywane jako izolowane zadania pojedynczych osób, lecz jako proces, część zintegrowanej całości cykli pracy uprzednich i następczych.

KERN AG postawiła sobie za cel, by wspólnie z Wami opracować elastyczne, zindywidualizowane procesy, które pociągną za sobą pakiet wiedzy wewnątrzfirmowej. Począwszy od doradztwa w dziedzinie pisania i formatowania pod kątem przyszłych tłumaczeń, przez pozyskiwanie, porządkowanie i pielęgnację wewnętrznej terminologii klienta i budowę i pielęgnację Pamięci Tłumaczeniowych aż do płynnej integracji procesów własnych klienta w zakrojony na szeroką skalę przepływ firma KERN AG jest do dyspozycji z rozległym doświadczeniem.

Założenia procesu i jego kształtowanie

Na początek współpracy, która wymaga ukształtowania ciągłego procesu Tłumaczenia, należy najpierw uchwycić i przeanalizować istniejące przebiegi wewnętrzne. W ramach tej analizy, w której powinni uczestniczyć wszyscy aktorzy przebiegów wewnętrznych, ustalane jest zwykłe postępowanie przy sporządzaniu tłumaczeń. Przepływ i konkretne założenia wejściowe procesu są dokumentowane.

Celem jest optymalizacja procesu z uwzględnieniem istniejących struktur organizacyjnych, aby uczynić obliczalnym stworzenie spójnej dokumentacji obcojęzycznej dla wprowadzenia nowych produktów. Należy przy tym omówić nie tylko kwestie przekazywania tekstów i powoływania określonych tłumaczy i lektorów. Centralne znaczenie ma tu raczej przekazywanie danych między systemami Tłumaczenia, redagowania, informacji o produkcie, mediów, zarządzania treścią i dokumentowania, ale także kwestie tworzenia konsekwentnych tekstów źródłowych i jednolitego układu, który bierze pod uwagę różnice długości tekstów języków docelowych. Co do treści należy uzgodnić terminy i Tłumaczenia z pracownikami wewnętrznymi i partnerami zagranicznymi oraz zagwarantować płynne przyjęcie tych założeń do zintegrowanych baz danych terminologii i pamięci tłumaczeniowych.

KERN AG pomaga, jeżeli równolegle mają być tworzone teksty oryginalne i Tłumaczenia, gdy ze względu na objętość nie można zawczasu ukończyć oryginału. Również przy ustalonym procesie Tłumaczenia można realizować aktualizacje istniejących instrukcji obsługi i innych dokumentów technicznych w sposób planowy i bez opóźnień wskutek brakujących interfejsów lub zakłóceń środków przekazu informacji.

Jako długoletni partner przemysłu KERN AG dysponuje szeroką wiedzą w dziedzinie zarządzania tłumaczeniami. Z doświadczenia wyniesionego z licznych projektów klientowskich i stosowanych przy tym narzędzi KERN AG oferuje każdej firmie indywidualne rozwiązanie. KERN AG chętnie udziela porad.

Tu pobierzesz nasz Biuletyn na temat "Budowa procesów tłumaczenia specyficznych dla klienta", jako PDF!

Twój kontakt z KERN Polska:

Ul. Piękna 19
00-549 Warszawa

Telefon: +48 (0)22 477-27-15
Faks: +48 (0)22 477-27-19
E-Mail: kern.warszawa@e-kern.com

Social Bookmarks Callback - oddzwonimy do Ciebie KERN @ Google Plus Xing Kontaktuj się z nami przez Skype Śledź nas na Twitter! Odwiedź nas na Facebook!