Usługi obcojęzyczne w branży medycznej i farmaceutycznej

Zbyt produktów farmaceutycznych i urządzeń medycznych z reguły nie ogranicza się do rynku krajowego. Na wszystkie kraje, w których mają być sprzedawane produkty, są potrzebne Tłumaczenia o najwyższej jakości. Liczni wiodący producenci urządzeń i produktów medycznych oraz znane firmy z przemysłu farmaceutycznego zdają się od ponad 40 lat na specjalistyczne Tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne firmy KERN Polska.

Tłumaczenie ulotek informacyjnych i dołączonych do opakowania, oględzin i orzeczeń klinicznych, rozpraw naukowych, artykułów fachowych w czasopismach i książkach, jak też instrukcji obsługi sprzętu medycznego wymagają szczególnie dużych kompetencji oraz wiedzy medycznej, farmaceutycznej i technicznej. Nie ma znaczenie, czy teksty do Tłumaczenia są skierowane do ogółu pacjentów lub lekarzy i badaczy, Tłumaczenia w dziedzinie medycyny są maksymalnie wymagające. Teksty mają być tłumaczone na język(i) docelowy(e) poprawnie nie tylko pod względem fachowym i merytorycznym, lecz wymagają także medycznej i technicznej znajomości rzeczy. W grę znajomość medycznej terminologii fachowej wchodzi przykładowo wtedy, gdy do przetłumaczenia jest stosowanie i działania uboczne z ulotek informacyjnych i dołączonych do opakowania. Chemiczna terminologia fachowa jest potrzebna wtedy, gdy np. jest opisywany skład jakiegoś leku. Ponieważ wiele pojęć medycznych zachowało się po łacinie, oprócz znajomości języka roboczego często konieczna jest znajomość łaciny.

Oprócz puli tłumaczy specjalistycznych o wysokich kwalifikacjach, którzy oprócz ugruntowanej wiedzy lingwistycznej posiadają także długoletnie doświadczenie praktyczne w dziedzinie medycyny i jej zastosowaniach, KERN Polska sięga do sieci doświadczonych akademików z dziedziny medycyny i farmacji, którzy w razie potrzeby mogą przeprowadzić fachowy Lektorat tłumaczeń na ich Język ojczysty.

Specjalności techniki medycznej na receptę

KERN Polska posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie Tłumaczenia specjalistycznych tekstów z dziedziny medycyny, weterynarii i stomatologii, niezależnie od ich objętości i dziedziny prawa. Specjalizuje się szczególnie w następujących tematach:

 

 

Technika medyczna i diagnostyka

 • Instrumenty chirurgiczne/urządzenia
 • Endoskopia
 • Diagnostyka in-vitro
 • Diagnostyka in-vivo
 • Technika laboratoryjna
 • Radiologia
 • Sonografia

Dopuszczenie

 • Dopuszczenia zdecentralizowane
 • Badanie
 • Badania kliniczne fazy I-IV
 • Procedura wzajemnego uznawania
 • Dopuszczenia krajowe
 • Badania toksykologiczne
 • Dopuszczenia scentralizowane

Badanie

 • Badania kliniczne fazy I-IV
 • Procedura wzajemnego uznawania
 • Dopuszczenia krajowe
 • Badania toksykologiczne
 • Dopuszczenia scentralizowane

Szczególne dyscypliny medyczne

 • Chirurgia
 • Stomatologia
 • Dermatologia
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Endodoncja
 • Geriatria
 • Homeopatia
 • Implantologia
 • Kardiologia
 • Ortodoncja
 • Stomatologia zachowawcza
 • Materiałoznawstwo
 • Neurologia
 • Onkologia
 • Chirurgia szczękowa
 • Ortopedia
 • Protetyka
 • Psychiatria
 • Stomatologia

Ogólnie

 • Żywienie/zdrowie
 • Opieka zdrowotna
 • Medycyna człowieka
 • Medycyna laboratoryjna
 • Technika medyczna/aparaty medyczne
 • Farmakologia
 • Farmacja
 • Technologia farmaceutyczna
 • Toksykologia
 • Weterynaria
 • Stomatologia

Nie tylko postępowanie z przyrządami techniki medycznej wymaga najwyższej precyzji i dokładnego przestrzegania wszystkich instrukcji. KERN Polska we wszystkich specjalnościach dba o jasność w tłumaczeniu i daje pewność nienagannej komunikacji pod względem języka fachowego.

Przemyślane idee wspierają życie

Tłumaczenia specjalistyczne z tej dziedziny są traktowane w sposób szczególny i wymagają szczególnie wysokiej precyzji. We wszystkich zakresach tematycznych medycyny KERN Polska jest w stanie wykazać się zarządzaniem jakością najwyższej klasy i tym samym gwarantować dotrzymywanie norm krajowych, europejskich i międzynarodowych, jak np. DIN EN 15038.

Na życzenie usługi tłumaczeniowe są uzupełniane przez Lektorat wykonywany przez kolejnych tłumaczy rodzimych lub lektorów: Po tłumaczeniu teksty fachowe są sprawdzane przez różnych ekspertów z danej dziedziny pod względem dokładności merytorycznej i aspektów syntaktyczno-semantycznych. Dodatkowy Lektorat fachowy wykonywany przez ośrodki badawcze, akademików i uczonych wieńczy, w miarę potrzeby, podstawy naukowe specjalistycznego Tłumaczenia specjalistycznego.

Zarządzanie terminologią

Wszyscy tłumacze KERN mają dostęp do właściwych baz danych terminologii, słowników specjalistycznych i glosariuszy, które pomagają w tym, by w środowisku docelowym prawidłowo wypełnić misję dokumentu wyjściowego. Oprócz takich terminologicznych środków pomocniczych, uniwersalnych w sensie bazy klientów firma KERN Polska, we współpracy z Wami, tworzy, konserwuje, porządkuje i uzupełnia specyficzne dla firmy terminologiczne bazy danych, które pomagają w ustalaniu know-how firmy, odgraniczając się zarazem od konkurencji, i udostępnia je Wam przykładowo przez portal terminologiczny online.

Poza tym kierownicy projektów KERN dysponują rozległą wiedzą w dziedzinie planowania projektu i kontroli jakości dla klientów z branży medycznej.

Działalność KERN Polska nie ogranicza się jednak tylko do opracowania poszczególnych dokumentów medycznych, farmaceutycznych i techniki medycznej, lecz obejmuje rozległą opiekę nad komunikacją obcojęzyczną w opiece zdrowotnej:

 • Tłumaczenia specjalistyczne we wszystkich językach świata, np. instrukcji obsługi dla urządzeń medycznych, ulotek informacyjnych i dołączonych do opakowania
 • Sterowanie procesem i jego optymalizacja przy opracowywaniu danych obcojęzycznych,sporządzanie przepływów specyficznych dla klienta
 • Budowa i konserwacja terminologii oraz zarządzanie nią, zarządzanie bazami danych pamięci tłumaczeniowych
 • Zorientowana na grupę docelową i właściwa narodowo adaptacja tekstów obcojęzycznych
 • Zatrudnianie specjalistycznych tłumaczy ustnych i udostępnianie odpowiedniej techniki na konferencje, rozmowy i pertraktacje.
 • Udźwiękowienie obcojęzyczne filmów przemysłowych i reklamowych: Podkładanie głosu w filmach obcojęzycznych wraz z synchronizacją