Tłumaczenia specjalistyczne dla logistyki i transportu

Szybko, dokładne i na czas: Tłumaczenia specjalistyczne dla branży logistyki.

Czy to w logistyce motoryzacyjnej, czy w spożywczej, serwisie części zamiennych lub filialnej: Złożone i transgraniczne wymagania procesów logistycznych często mogą być spełnione dopiero przez efektywną komunikację obcojęzyczną w formie tłumaczeń specjalistycznych. Bowiem oprócz klasycznych usług przeładunkowych i transportowych po szlakach drogowych, kolejowych, powietrznych i wodnych coraz częściej są sieciowane, planowane, wykonywane i kontrolowane międzynarodowe łańcuchy dostaw. KERN Polska towarzyszy firmom z branży logistyki i transportu od ponad 40 lat przy rosnących wyzwaniach coraz silniejszego usieciowania międzynarodowego w branży.

Zarządzanie terminologią

Dla tłumaczeń specjalistycznych z branży logistyki tłumacze KERN sięgają do baz danych terminologii, słowników specjalistycznych i glosariuszy i przenoszą mocne strony Twojej firmy na najwyższy poziom językowy, w każdym języku światowym. KERN Polska, w ścisłej współpracy z Twoją firmą, opracowuje obszerną terminologię, która umożliwia językowe ujednolicenie specyficznej dla firmy wiedzy fachowej. Inżynierowie KERN ds. tłumaczeń zarządzają danymi językowymi i konserwują je, sprawdzają Twoje Tłumaczenia pod względem konsekwentnego stosowania założeń terminologicznych. Raz przetłumaczony materiał może być zawsze użyty ponownie z uzgodnieniem terminologii według jej najnowszego stanu. Procesy korekty i aktualizacji dokumentacji dają się w ten sposób zrealizować w sposób wydajny czasowo i kosztowo. Przez płynne łączenie baz danych ze środowiskiem Tłumaczenia również aktualizacja i konserwacja zasobów w maksymalnym stopniu wiąże się z automatyzacją. Tak oszczędzasz koszty i integrujesz Tłumaczenie z przebiegami w Twojej firmie.

  • Budowa terminologicznych baz danych przez ekstrakcję terminologii i/lub sprowadzanie istniejących zasobów terminologicznych
  • Efektywne tworzenie, konserwacja, uzupełnianie i porządkowanie zasobów terminologicznych
  • Przygotowywanie terminologii (sieciowe lub programowe)

Optymalizacja procesu

Nawet projekty o szczupłej osi czasowej KERN Polska może realizować niezależnie od objętości tekstu i stopnia jego trudności, bo serwis ekspresowy zapewnia dotrzymywanie zadanych terminów. Właśnie w złożonych przebiegach procesu i szybkim powstawaniu dokumentacji wiele korzyści wnosi korzystanie z portali zarządzania tłumaczeniami, specyficznych dla klienta, jak na przykład rozwiązanie portalowe KERN portal4client, jak też systemów pamięci tłumaczeniowych. Wobec dużej liczby tekstów o częściowo powtarzających się fragmentach, jak przykładowo w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia i specyfikacje warunków realizacji proces Tłumaczenia nie dość, że jest spójny terminologicznie i stylistycznie, to jeszcze jest szybszy - w ten sposób odpowiednie informacje możesz dostarczyć w odpowiednim momencie.

Zarządzanie jakością

Kierownicy projektów w KERN Polska mają wieloletnie doświadczenie w opracowaniu wszystkich rodzajów tekstów z branży logistyki i rozbudowali wiedzę specyficzną dla niej. Stosownie do tego zawsze jest gwarantowane to, że kierunkowo zatrudniani są tłumacze specjalistyczni i lektorzy właściwi dla projektu. W specyficznym portalu zarządzania tłumaczeniami klienta są widoczne aktualne informacje na temat przebiegu projektu dla wszystkich osób w nim uczestniczących. Stosowanie systemów pamięci tłumaczeniowych i baz danych terminologii gwarantuje spójność językową tłumaczeń. Dodatkowo Tłumaczenie jest zawsze sprawdzane pod względem stylu, ortografii i kompletności. Również bardzo złożone wymagania odnośnie tłumaczeń są uwzględniane w procesie zapewniania jakości. Dla procesu tłumaczeń i korekty jest tu przywoływany katalog reguł i wspólnie zdefiniowanych parametrów jakości. W ten sposób zapewnianie jakości daje się formować po pierwsze w sposób transparentny, a po drugie - na życzenie - wielostopniowy.

Poza tym funkcje automatycznego zapewniania jakości wspierają fazę korekty i zapewniają to, że wychwytywane są błędy, które niekiedy nie są widoczne gołym okiem, jak na przykład niekonsekwencje między różnymi dokumentami. Ponadto treść jest adaptowana do językowych, kulturowych i prawnych uwarunkowań rynku docelowego i układ Tłumaczenia wczuwa się w tekst wyjściowy.