Dzięki skutecznej komunikacji obcojęzycznej uwalniają się nowe siły

Ochrona klimatu i bezpieczne zasilanie energią należą do najważniejszych wyzwań globalnych. Złożone wymagania międzynarodowe przy pozyskiwaniu i wytwarzaniu energii, jak też niezbędne podstawowe przesłanki polityczne, gospodarcze, finansowe i techniczne są często spełniane dopiero przez skuteczną komunikację obcojęzyczną. Po dalsze informacje możesz pobrać nasz biuletyn informacyjny na ten temat (PDF):

Do klientów KERN Polska należą wiodące na świecie firmy z wszystkich dziedzin branży energetycznej, np. transportu i przeróbki surowców, wytwarzania energii, produkcji urządzeń, bezpieczeństwa instalacji i dystrybucji energii aż po władze i instytucje regulacyjne. Od ponad 40 lat KERN Polska stoi wobec rosnących wyzwań coraz bardziej splecionego sektora gospodarki energetycznej, międzynarodowego i europejskiego, i dopasowała swoje procesy do czynności roboczych danego klienta, i skutecznie je realizuje. Tu w biuletynie informacyjnym znajdziesz dalsze informacje.

Tłumaczenia specjalistyczne

KERN Polska posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie Tłumaczenia specjalistycznych tekstów z dziedziny energetyki, niezależnie od ich objętości i dziedziny prawa. Specjalizuje się szczególnie w następujących tematach

Pierwotne źródła energii:

 • Wydobycie kopalnych nośników energii
 • Energie regeneracyjne: Słońce, wiatr, woda, biomasa, geotermia, energia jądrowa

Tradycyjne wytwarzanie energii

 • Elektrownie na węgiel kamienny, brunatny, jądrowe,
  z turbinami gazowymi i olejowe
 • Ogniwa paliwowe

Energia odnawialna

 • Energia wiatru i bioenergia
 • Siła wody i energia morza
 • Geotermia, fotowoltaika i solarotermia

Zasoby ludzkie

 • Planowanie personelu
 • Komunikacja wewnętrzna
 • Bezpieczeństwo pracy
 • Umowy

Budowa obiektów

 • Budowa i przebudowa obiektów
 • Konserwacja
 • Modernizacja
 • Przedłużenie trwałości
 • Procedury zezwoleń
 • Wyposażenie
 • Wykorzystanie i obciążenie

Magazynowanie i transport energii

 • Sieci zasilające
 • Linie wysokiego napięcia
 • Transformatory
 • Technika ochronna

Handel energią i jej zbyt

 • Import i eksport
 • Polityka federalna i unijna
 • Zasilanie energią

Środowisko i wydajność energetyczna

 • Pozyskiwanie energii z odpadów przez skojarzoną gospodarkę energetyczną
 • Technologie redukcji CO2
 • Ochrona klimatu i energia ekologiczna
 • Wykorzystanie energii w gospodarstwie domowym
 • Bezpieczeństwo reaktora
 • Ochrona przed zagrożeniami
 • Zarządzanie ryzykiem

Prawo, umowy, finanse

 • Końcowe zużycie energii i je wykorzystanie
 • Bilanse energetyczne, energetyczne i ekonomiczne metody oceny
 • Dyrektywy emisyjne
 • Umowy na zakup energii
 • Zamówienia ciepłownicze
 • Taryfikator federalny
 • Elektryczność
 • Ustawy o produkcji energii elektrycznej
 • Ustawa o energii odnawialnej
 • Ustawa o odchodzeniu od energetyki jądrowej

Zarządzanie terminologią

Tłumacze KERN korzystają z właściwych baz danych terminologii, słowników specjalistycznych i glosariuszy, które pomagają w tym, by w środowisku docelowym prawidłowo wypełnić misję dokumentu wyjściowego. Oprócz takich terminologicznych środków pomocniczych, uniwersalnych w sensie bazy klientów firma KERN Polska, we współpracy z Wami, tworzy, konserwuje, porządkuje i uzupełnia specyficzne dla firmy terminologiczne bazy danych, które pomagają w ustalaniu know-how firmy, odgraniczając się zarazem od konkurencji, i udostępnia je Wam przykładowo przez portal terminologiczny online.

Optymalizacja procesu

Z uwagi na duży napływ dokumentacji z branży energetycznej i związane z tym stosowanie podobnych segmentów i fragmentów tekstów oraz dużą częstotliwość aktualizacji stosowanie systemów pamięci tłumaczeniowych jako pomocy w tłumaczeniach jest nieodzowne. KERN Polska ściśle współpracuje przy tym z Wami i Waszymi partnerami, aby intensywnie dostrajać procesy i wraz z Wami standaryzować i zautomatyzować przebieg tłumaczeń mając na względzie koszty i nakłady. Różne portale online do bezpiecznego i efektywnego przesyłu danych oraz zautomatyzowana sieciowa platforma ofert i zleceń są już w użyciu. Serwis ekspresowy umożliwia dotrzymywanie najkrótszych terminów, całkiem niezależnie od objętości i złożoności tekstów.

Poufne traktowanie Waszych dokumentów, w razie potrzeby z uwzględnieniem ewentualnych ograniczeń eksportowych i związane z tym sprowadzanie zezwoleń wywozowych lub na przemieszczanie, jest dla KERN Polska oczywistością.

Zarządzanie jakością

Zespół kierowników projektów KERN, nastawiony na energetykę i w niej kompetentnym, dobór odpowiednich tłumaczy specjalistycznych i lektorów oraz efektywna budowa i stosowanie baz danych terminologii i pamięci tłumaczeniowych, specyficznych dla klienta i dla dziedziny, gwarantują wykonywanie tłumaczeń wysokiej jakości i celowych. Zwraca się przy tym uwagę na to, by sens tekstu wyjściowego był całkowicie i prawidłowo przełożony na język docelowy, Tłumaczenie było sformułowane zrozumiale, poprawnie pod względem ortograficznym i gramatycznym, prawidłowo terminologicznie i konsekwentne. Ponadto treść jest adaptowana do językowych, kulturowych i prawnych uwarunkowań rynku docelowego, konsekwencja wobec wcześniejszych lub równoległych projektów tłumaczeń jest sprawdzana, a układ Tłumaczenia wczuwa się w tekst wyjściowy.