Usługi obcojęzyczne dla dziedziny budowy maszyn

Przesunięcie produkcji części na nowe rynki międzynarodowe, jak też szybko rosnący popyt na produkty budowy maszyn w Niemczech i na świecie niosą ze sobą nowe wymagania w dziedzinie językowej. Firma KERN Polska od ponad czterdziestu lat pomyślnie opiekuje się wieloma średnimi firmami zajmującymi się budową urządzeń i maszyn, jak też różnymi wielkimi koncernami.

Do zadań w tej dziedzinie należy sporządzanie tłumaczeń specjalistycznych na bazie wymagających tekstów wyjściowych, ustalanie terminologii specyficznej dla firmy oraz dalsze usługi, jak przykładowo kierunkowe Szkolenie językowe dla inżynierów, którzy swoją wiedzę fachową muszą komunikować w języku obcym.

Budowa maszyn Tłumaczenie Tłumaczenie ustne Tłumaczenie specjalistyczne

KERN Polska posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie Tłumaczenia specjalistycznych tekstów z dziedziny budowy maszyn, niezależnie od ich objętości i tematyki. Specjalizuje się szczególnie w następujących tematach:

 • Plany przebiegu robót
 • Instrukcje eksploatacji
 • Podręczniki
 • Specyfikacje istotnych warunków zamówienia
 • Opisy maszyn
 • Specyfikacje warunków realizacji
 • Katalogi produktów
 • Specyfikacje

Zarządzanie terminologią

Korzystając z pomocy dużej liczby baz danych terminologii, słowników specjalistycznych i glosariuszy tłumacze KERN sporządzają zgodne z życzeniem Tłumaczenia na dany język docelowy, odzwierciedlają one kompetencję firmy na najwyższym możliwym poziomie językowym.

KERN Polska, w ścisłym kontakcie z pracownikami Waszej firmy, opracowuje zasoby terminologiczne, ujednolicane językowo przez specyficzną wiedzę firmową. Terminologię można potem wywoływać przykładowo przez portal online, służy ona ponadto do różnicowania językowego w stosunku do firm konkurencyjnych.

Przy stosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań programowych firma KERN Polska oferuje Wam w tej dziedzinie obszerne portfolio usług:

 • Budowa terminologicznych baz danych przez ekstrakcję terminologii i/lub
  sprowadzanie istniejących zasobów terminologicznych
 • Efektywne tworzenie, konserwacja, uzupełnianie i porządkowanie zasobów terminologicznych
 • Przygotowywanie terminologii

Optymalizacja procesu

Nawet projekty o szczupłej osi czasu KERN Polska jest w stanie urzeczywistnić, niezależnie od objętości tekstu i stopnia trudności. Serwis ekspresowy zabezpiecza dotrzymanie wszelkich terminów. Właśnie w dziedzinie budowy maszyn i urządzeń stosowanie systemów pamięci tłumaczeniowych ujawnia swoje zalety.

Wobec dużej liczby tekstów o częściowo powtarzających się fragmentach, jak przykładowo w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia i specyfikacje warunków realizacji proces Tłumaczenia nie dość, że jest spójny terminologicznie i stylistycznie, to jeszcze jest szybszy. Twoje dokumenty są zawsze traktowane poufnie z uwzględnieniem przedstawionych wymogów dotrzymania poufności.

Zarządzanie jakością

Zespół zarządzania projektami firmy KERN dla dziedziny budowy maszyn dysponuje obszerną wiedzą i kompetencją w różnych pod-dziedzinach. Stosownie do tego zawsze jest gwarantowane to, że kierunkowo zatrudniani są tłumacze specjalistyczni i lektorzy właściwi dla projektu, a w razie pojawienia się dodatkowej pracy zawsze mogą być wzmocnieni kolejnymi tłumaczami.

Stosowanie systemów pamięci tłumaczeniowych i baz danych terminologii gwarantuje spójność językową tłumaczeń. Sporządzenie Tłumaczenia właściwego dla celu jest dodatkowo gwarantowane przez dalszą kontrolę pod względem stylu, ortografii i kompletności. KERN Polska oferuje także adaptację do różnych rynków docelowych przy uwzględnieniu różnic kulturowych i innych.