Tłumaczenie pisemne i ustne w dziedzinie prawa

Od ponad 40 lat KERN Polska wspiera adwokatów, wydziały prawne, notariuszy, doradców podatkowych, sądy i władze, a także osoby prywatne we wszystkich kwestiach komunikacji obcojęzycznej. Tu w biuletynie informacyjnym znajdziesz dalsze informacje o biurze tłumaczeń KERN Polska.

KERN Polska posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie Tłumaczenia specjalistycznych tekstów prawniczych, niezależnie od ich objętości i dziedziny prawa. W tym KERN Polska specjalizuje się szczególnie:

 • Umowy i uzgodnienia
 • Akty urodzenia, akty zawarcia związku małżeńskiego
 • Paszporty i inne dokumenty tożsamości
 • Uzgodnienia firmowe, protokoły z rozmów i
  pertraktacji, prospekty emisyjne, dokumenty finansowe
 • Opisy patentowe i zgłoszenia patentowe, dokumenty nt. stanu techniki oraz zastrzeżenia patentowe
 • Wezwania, pisma, decyzje sądowe, oświadczenia złożone pod przysięgą, zapewnienia z mocą przyrzeczenia i zaświadczenia
 • Raporty z badań i opinie rzeczoznawców
 • Bilanse oraz rachunki zysków i strat
 • Testamenty i pełnomocnictwa
 • Dokumenty przeniesienia własności gruntów, umowy najmu
 • Karty ocen, świadectwa, wyciągi z kont i dokumenty do naturalizacji lub procedury przyznawania azylu
 • Dokumenty konkursowe i dokumenty

Tłumaczenia uwierzytelnione

W celu przedłożenia u władz i sądów specjalistyczni Tłumacze przysięgli firmy KERN Polska sporządzają Tłumaczenia uwierzytelnione. Dzięki ogólnoświatowej sieci placówek KERN Polska może uwierzytelniać dokumenty dla celów sądowych również poza Niemcami, aby spełniały wymogi prawne danego kraju.

Ocena dokumentów na miejscu i sporządzanie glosariuszy

Zespoły językowe KERN, składające się z tłumaczy specjalistycznych - pisemnych i ustnych, są wyspecjalizowanie w ocenie dokumentów na miejscu i wskazywaniu, współpracują z Tobą, aby przygotować odpowiednie dokumenty na zlecenie. KERN Polska wspiera Cię także w tym, że sporządza glosariusz pojęć specyficznych dla zlecenia, abyś w dokumentach zlecenia i zapewnieniach z mocą przyrzeczenia stosował konsekwentną terminologię.

Pobieranie tekstu

KERN Polska pobiera teksty niemieckie i obcojęzyczne, które przekazujesz nam np. na nośnikach cyfrowych (CD, DVD, Blu-Ray Disc), kasecie, video lub jako plik. Na życzenie KERN Polska może uwierzytelniać Tłumaczenia pobranych tekstów, aby można ich było użyć przed sądem.

Tłumaczenie ustne

Ustni Tłumacze przysięgli KERN tłumaczą na jeden lub więcej języków roboczych podczas:

 • Postępowania przed sądami niemieckimi
 • Rozmów przed rozprawami sądowymi i podczas zeznań świadków
 • Przesłuchań policyjnych
 • Ankiet, wysłuchania, mediacji sądowych i pozasądowych

Usługa ekspresowa / poufność

Zespoły językowe KERN Polska są dostępne codziennie przez 24 godziny. Serwis ekspresowy umożliwia dotrzymywanie najkrótszych terminów, całkiem niezależnie od objętości i złożoności tekstów. Poufne traktowanie Waszych dokumentów jest dla KERN Polska oczywistością.

Dalsze usługi KERN Polska:

Twój kontakt z KERN Polska:

Ul. Piękna 19
00-549 Warszawa

Telefon: +48 (0)22 477-27-15
Faks: +48 (0)22 477-27-19
E-Mail: kern.warszawa@e-kern.com

Social Bookmarks Callback - oddzwonimy do Ciebie KERN @ Google Plus Xing Kontaktuj się z nami przez Skype Śledź nas na Twitter! Odwiedź nas na Facebook!