Usługi obcojęzyczne dla wszystkich branż

Sektor usług finansowych i ubezpieczeniowych

Niewiele sektorów pozostaje pod tak znaczącym wpływem rosnącej globalizacji, jak sektor finansowy: banki i agencje ubezpieczeniowe agitują na rynkach międzynarodowych, prywatni inwestorzy poszukują transatlantyckich lub dalekowschodnich giełd i już od dłuższego czasu nie ograniczają się tylko do opcji krajowych. Usługodawcy finansowi oraz instytucje kredytowe postrzegają się w konfrontacji z międzynarodowymi klientami, potrzebując tym bardziej wsparcia w językowych wyzwaniach, które niesie ze sobą tak wymagająca klientela. Zapotrzebowanie na Tłumaczenia specjalistycznew krytycznym czasowo sektorze finansów oraz ubezpieczeń od lat ciągle rośnie. 

Tłumaczenia specjalistyczne na najwyższym poziomie

Z ponad 45 doświadczeniem, jako wiodący usługodawca w dziedzinie tłumaczeń, możemy oferować bankom, ubezpieczycielom, firmom skoncentrowanym na fuzjach i przejęciach oraz innym przedsiębiorstwom sektora usług finansowych fachową wiedzę oraz niezbędną kompetencję, które będą towarzyszyły tak wrażliwym zadaniom, jak translacje w branży finansów i ubezpieczeń. Uwzględniając dalsze kształcenie oraz certyfikowany, międzynarodowy management jakości możemy gwarantować bezbłędne tłumaczenia pod względem językowym oraz merytorycznym. Oczywiście oprócz międzynarodowych standardów kierujemy się również naszymi własnymi wytycznymi dotyczącymi tłumaczeń specjalistycznych.

Pełen serwis

Wykonujemy autentyczne specjalistyczne tłumaczenia różnego rodzaju dokumentów, między innymi:

  • Sprawozdania z działalności rocznej oraz kwartalne
  • Fachowe dokumentacje (IAS/IFRS/HGB/UGB)
  • Analizy i sprawozdania do pożyczek, akcji, dewiz i surowców
  • Dokumenty skarbowe oraz obligacje
  • I wiele więcej

Szczególną wagę przywiązujemy do osobistych potrzeb klienta. Chętnie zajmiemy się indywidualnymi zadaniami również w Twojej firmie: Czy manager projektu tłumacz ustny, pisemny, czy też doradca – zespół KERN-a wesprze szybko i wydajnie Twoje przedsiębiorstwo podczas całego procesu tłumaczeniowego, zapewniając zleceniodawcy maksimum niezawodności i dyskrecji.

Poza tłumaczeniami pisemnymi do portfolio firmy KERN Polska należą tłumaczenia ustne, szkolenia językowe dla fachowców i kadry kierowniczej oraz cały szereg innych usług obcojęzycznych. Skorzystaj z naszego doświadczenia w globalnym zarządzaniu językami i jeszcze dziś zadzwoń do nas lub poinformuj się osobiście – w ponad 50 lokalizacji na całym świecie.

Zarządzanie terminologią

Zarządzanie terminologią dla tłumaczeń specjalistycznych z branży logistyki tłumacze KERN sięga do baz danych terminologii, słowników specjalistycznych i glosariuszy, przenosząc mocne strony firmy klienta na najwyższy poziom językowy, w każdym języku świata. KERN Polska w ścisłej współpracy z firmą klienta, opracowuje obszerną terminologię, która umożliwia językowe ujednolicenie specyficznej dla firmy wiedzy fachowej. Inżynierowie KERN ds. tłumaczeń zarządzają i serwisują dane językowe, sprawdzają tłumaczenia pod względem konsekwentnego stosowania założeń terminologicznych. Raz przetłumaczony materiał może być zawsze użyty ponownie z uzgodnieniem terminologii według najnowszego stanu. Procesy korekty i aktualizacji dokumentacji dają się w ten sposób zrealizować wydajnie czasowo i kosztowo. Przez płynne łączenie baz danych ze środowiskiem tłumaczenia także aktualizacja i serwis zasobów w maksymalnym stopniu wiąże się z automatyzacją. W ten sposób oszczędza się koszty i integruje tłumaczenie z procesami w firmie.

  • Budowa terminologicznych baz danych przez ekstrakcję terminologii i/lub sprowadzanie istniejących zasobów terminologicznych
  • Efektywne tworzenie, konserwacja, uzupełnianie i porządkowanie zasobów terminologicznych
  • Przygotowywanie terminologii (sieciowe lub programowe)

 

 

Optymalizacja procesu

Nawet projekty o szczupłej osi czasowej KERN Polska może realizować niezależnie od objętości tekstu i stopnia jego trudności, bowiem Serwis ekspresowy zapewnia dotrzymywanie zadanych terminów. Właśnie w złożonych przebiegach procesu i szybkim powstawaniu dokumentacji wiele korzyści wnosi korzystanie ze specyficznych dla klienta portali zarządzania tłumaczeniami, jak na przykład rozwiązanie portalowe KERN portal4client, jak też systemów pamięci tłumaczeniowych. Wobec dużej liczby tekstów o częściowo powtarzających się fragmentach, jak przykładowo w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia i specyfikacjach warunków realizacji, proces tłumaczenia nie dość, że jest spójny terminologicznie i stylistycznie, to jeszcze jest szybszy – w ten sposób odpowiednie informacje można dostarczyć w odpowiednim momencie.

Zarządzanie jakością

Kierownicy projektów w KERN Polska posiadają wieloletnie doświadczenie w opracowaniu wszystkich rodzajów tekstów z branży logistyki, rozbudowując wiedzę specyficzną. Stosownie do tego gwarantuje się zawsze, że tłumacze specjalistyczni i lektorzy są właściwie dobrani do danego projektu. W specyficznym portalu zarządzania tłumaczeniami klienta widoczne są aktualne informacje na temat przebiegu projektu dla wszystkich osób w nim uczestniczących. Stosowanie systemów pamięci tłumaczeniowych i baz danych terminologii gwarantuje spójność językową tłumaczeń. Dodatkowo tłumaczenie jest zawsze sprawdzane pod względem stylu, ortografii i kompletności. Również bardzo złożone wymagania odnośnie tłumaczeń uwzględnia się w procesie zapewniania jakości. Do procesu tłumaczeń i korekt przywołuje się katalog reguł i wspólnie zdefiniowanych parametrów jakości. W ten sposób zapewnianie jakości daje się formować, po pierwsze w sposób transparentny, a po drugie – na życzenie – wielostopniowy.

Ponadto funkcje automatycznego zapewniania jakości wspierają fazę korekty i zapewniają wychwycenie błędów, niekiedy niewidocznych gołym okiem, jak na przykład niekonsekwencje między różnymi dokumentami. Ponadto treść jest adaptowana do językowych, kulturowych i prawnych uwarunkowań rynku docelowego, a układ tłumaczenia wczuwa się w tekst wyjściowy.

Logistyka i transport

Czy w branży motoryzacyjnej, logistyce środków spożywczych, w serwisie części zamiennych albo logistyce filialnej: Złożone i transgraniczne wymagania procesów logistycznych często mogą być spełnione dopiero przez efektywną komunikację obcojęzyczną w formie Tłumaczenia specjalistyczne. Bowiem oprócz klasycznych usług przeładunkowych i transportowych po szlakach drogowych, kolejowych, powietrznych i wodnych także kompleksowe łańcuchy dostaw integruje się coraz częściej w międzynarodową sieć, planuje, realizuje oraz kontroluje. KERN Polska towarzyszy firmom z branży logistyki i transportu od ponad 45 lat przy rosnących wyzwaniach coraz silniejszego, międzynarodowego integrowania branży w sieć.

Ulotka Logistyka i transport