Opbouw van klantspecifieke vertaalprocessen

In tijden van toenemende grensoverschrijdende handel is het efficiënt aansturen van vertaalprocessen en -projecten steeds belangrijker. Vertalingen in meerdere talen, kortere levertijden, complexere document- en systeemstructuren hebben ertoe geleid dat vertaalprojecten niet meer uit afzonderlijke taken bestaan, maar uit verschillende processen die samen een geïntegreerd geheel moeten vormen.

KERN stelt zich als doel samen met u flexibele processen op maat te ontwikkelen die bijdragen aan het bundelen van kennis binnen uw bedrijf. Denkt u hierbij aan advies voor vertaalgericht schrijven en opmaken, het voorbereiden, corrigeren en onderhouden van terminologie, het opbouwen en onderhouden van vertaalgeheugens en het integreren van interne procedures in een klantspecifiek vertaalproces. Met raad en daad staat KERN graag tot uw dienst.

Optimaliseren van het vertaalproces

Om een gestructureerd vertaalproces te ontwikkelen moeten eerst de bestaande interne processen bekend zijn en worden geanalyseerd. In het kader van deze analyse, waaraan idealiter alle betrokkenen deelnemen, wordt vastgelegd wat de normale gang van zaken is bij het maken van vertalingen. Zo brengen wij het werkproces en de doorlooptijd nauwkeurig in kaart.

Ons doel is procesoptimalisatie met inachtneming van bestaande structuren. Op die manier wordt het eenvoudiger om de kosten te berekenen van consistente documentatie in een vreemde taal, bijvoorbeeld met betrekking tot de lancering van een nieuw product. Hierbij gaat het niet alleen om de vraag hoe teksten moeten worden aangeleverd en welke vertalers en proeflezers moeten worden ingezet. Minstens zo belangrijk is de manier waarop informatie wordt uitgewisseld tussen vertalers, redacteuren, media en systemen voor productinformatie, content management en documentbeheer. Cruciaal is ook het opstellen van consistente bronteksten en ontwerpen van een lay-out die rekening houdt met de verschillende tekstlengtes van de doeltalen. Verder moeten terminologielijsten en vertalingen van binnen- en buitenlandse medewerkers op elkaar worden afgestemd om zo het beheer van voorkeurvertalingen met behulp van terminologiedatabases en vertaalgeheugens te kunnen waarborgen.

KERN kan u ook helpen de brontekst en de vertaling parallel te vervaardigen, als er te weinig tijd is voor een consecutieve vertaling. In een gestandaardiseerd vertaalproces zijn updates van bestaande handleidingen en andere technische documenten makkelijker te plannen en sneller uit te voeren door de integratie van standaard bestandsformaten. Bestanden hoeven niet eerst te worden geconverteerd naar het juiste formaat voor vertaling.

Stijlgids

Een stijlgids biedt interne en externe medewerkers extra ondersteuning bij het uitvoeren van redactionele werkzaamheden. In de stijlgids zijn alle interne richtlijnen en bepalingen terug te vinden die in acht moeten worden genomen bij het opstellen van een document. Bijvoorbeeld: taalkundige voorkeuren op het gebied van terminologie, syntax en grammatica, maar ook afspraken met betrekking tot vormgeving, typografie, lay-out en het gebruik van grafieken, logo’s, specifieke lettertypes en functiebeschrijvingen die bepalend zijn voor de corporate identity.

Een stijlgids garandeert uniforme documenten en draagt bij aan de manier waarop een onderneming zich presenteert aan de buitenwereld.

KERN is al vele jaren een betrouwbare partner en beschikt over veelzijdige knowhow op het gebied van vertalen. Dankzij onze ervaring verkregen uit talrijke projecten en onze speciale oplossingen kunnen wij iedere klant een op maat gesneden oplossing bieden. Wij adviseren u graag.

Amsterdam

Telefoon: (020) 520 0740
Telefax: (020) 6 39 05 99
kern.amsterdam@e-kern.com

Rotterdam

Telefoon: (010) 2 68 06 91
Telefax: (020) 6 39 05 99
kern.rotterdam@e-kern.com

Utrecht

Telefoon: (030) 291 98 45
Telefax:  (020) 639 05 99
kern.utrecht@e-kern.com

Social Bookmarks KERN @ Google Plus KERN @ Xing KERN @ Skype KERN @ Twitter! KERN @ Facebook!

Duits-Nederlandse Handelskamer
IN Amsterdam Logo