Projectvoorbereiding

Een gedegen voorbereiding is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle verwezenlijking van uw projecten. Effectief projectmanagement begint namelijk al bij de voorbereiding. Daarbij hebben wij uw hulp nodig.

Als klant kunt u ertoe bijdragen, dat uw verzoek om vertaling zo veel mogelijk naar uw tevredenheid wordt uitgevoerd. Onderstaande informatie geeft u waardevolle aanwijzingen:

Plan vooruit

De bewerkingsduur van een vertaling hangt af van de gewenste talencombinatie, en uiteraard van de lengte, de moeilijkheidsgraad en de kwaliteit van de brontekst. Houd er rekening mee dat een professionele vertaler gemiddeld 2000 tot 3000 woorden per dag vertaalt. Bij moeilijke teksten en minder gangbare talen is de output vaak lager. Bij het bepalen van de deadline dient u rekening te houden met eventuele aanvullende werkzaamheden, zoals het verwerken van aanpassingen, revisie, zetwerk in vreemde talen, bewerking, grafische vormgeving, druk, etc.

Geef bij uw opdracht alle details aan:

 • de gewenste talencombinatie
 • voor welk land de vertaling bestemd is
 • of de vertaling door een beëdigde vertaler moet worden beëdigd
 • of de vertaling zal worden gepubliceerd
 • uw opmaak- en conversiewensen
 • wat voor eindproduct u voor ogen heeft

Hulp bij vertalen

In het belang van een efficiënte en juiste vertaling vragen wij u om uw hulp bij het vertalen, in de vorm van glossaria, referentiemateriaal en parallelle teksten.

Vertaalgericht schrijven

Door rekening te houden met de vertaling, kunt u mogelijke vertaalproblemen reeds bij het schrijven van de tekst in de brontaal vermijden. Teksten waarbij niet aan een mogelijke vertaling is gedacht, vereisen dikwijls :

 • grotere inspanning van de vertaler om de feiten te begrijpen, soms door extra researchwerk
 • hogere vertaal- en lay-outkosten door tijdrovende correcties en opmaakwerkzaamheden

Bovendien ondersteunen vertaalgerichte brondocumenten efficiënter gebruik van onze computerondersteunde vertaalinstrumenten, waaronder vertaalgeheugens. Bewerkingstijden voor het creëren van meertalige documenten kunnen hierdoor aanzienlijk worden verkort.

Het vertaalproces begint niet met de overdracht van de documenten aan ons, maar reeds bij het opstellen van de te vertalen documenten. Tijdens het opstellen moet een document, indien mogelijk, cultuurneutraal worden opgesteld qua formulering en vorm. Daaronder vallen formele zaken, zoals bv. de gebruikelijke aanhef in een land, alsmede het gebruik van cultuurneutrale non-verbale middelen, zoals bv. internationaal erkende pictogrammen. Evenzo moet er bij het opmaken van de documenten worden gedacht aan de uitloop van de tekst in sommige doeltalen, en aan het gebruik van idiomatische uitdrukkingen.

Voorgestelde regels

De regels waaraan u - met het oog op vertaalgericht schrijven - zou moeten denken bij het opstellen van uw documenten, vatten wij als volgt samen:

 • taalneutrale opmaak
 • een vastgelegde betekenis voor ieder woord
 • geen gebruik van synoniemen
 • nieuwe begrippen en afkortingen toelichten
 • geen vulwoorden
 • geen complexe zinsstructuren
 • aanwijzingen met zinsbouw ondersteunen
 • logische volgorde aanhouden (eerst oorzaak, dan effect)
 • tijd: tegenwoordige tijd
 • cultuurneutrale illustraties gebruiken

Amsterdam

Telefoon: (020) 520 0740
Telefax: (020) 6 39 05 99
kern.amsterdam@e-kern.com

Rotterdam

Telefoon: (010) 2 68 06 91
Telefax: (020) 6 39 05 99
kern.rotterdam@e-kern.com

Utrecht

Telefoon: (030) 291 98 45
Telefax:  (020) 639 05 99
kern.utrecht@e-kern.com

Social Bookmarks KERN @ Google Plus KERN @ Xing KERN @ Skype KERN @ Twitter! KERN @ Facebook!

Duits-Nederlandse Handelskamer
IN Amsterdam Logo