Technische vertalingen

Vertaaldiensten voor de auto-industrie

Nieuwe en complexere processen en productiemethodes in combinatie met toenemende interactie tussen verschillende technische disciplines, vragen om steeds meer technische vaardigheden voor vertaling in andere talen. KERN gaat al bijna 50 jaar iedere uitdaging aan. We passen onze processen voortdurend aan de behoefte van onze klanten aan. Tot de klantenkring van KERN behoren ondernemingen uit alle hoeken van de auto-industrie: fabrikanten, tier-1- en tier-2-leveranciers, OEMs reclame- en communicatiebureaus en andere dienstverleners gespecialiseerd in de auto-industrie.

Meer informatie vindt u in onze brochure: Brochure voor de auto-industrie

Terminologiebeheer

Alle vertalers bij KERN hebben toegang tot relevante terminologiedatabases, technische woordenboeken en verklarende woordenlijsten, die helpen de boodschap van de brontekst aan de doelgroep over te brengen. Bovendien leggen we in overleg klantspecifieke terminologiedatabases aan en helpen u zo de knowhow van uw onderneming vast te leggen en van de concurrentie onderscheiden. Onze databases zijn toegankelijk via online portals.

Met behulp van de modernste software bieden we u op dit vakgebied een allesomvattende oplossing:

 • opbouw terminologiedatabases door terminologie-extractie of samenvoeging van verschillende terminologielijsten
 • Creatie, onderhoud, ontwikkeling en aanvulling van terminologielijsten
 • Beschikbaarstelling van (online) terminologie

Procesoptimalisatie

Klanten gebruiken talloze documenten en bestanden. Deze documenten bevatten vaak veel herhalingen en worden zeer geregeld geüpdatet. Het gebruik van een vertaalgeheugen is onmisbaar om de kwaliteit van vertalingen te verhogen en kosten te besparen. KERN werkt nauw met u samen om het vertaalproces zo goed mogelijk af te stemmen op uw behoeften. In overleg organiseren we een gestandaardiseerd en geautomatiseerd vertaalproces dat soepel verloopt en u tijd en geld bespaart. We maken gebruik van verschillende portals voor veilige gegevensoverdracht en een online interface die opdrachten en offertes overzichtelijk presenteert. Dankzij onze spoedservice haalt u zelfs de krapste deadlines ongeacht het volume en de complexiteit van de teksten. We garanderen de vertrouwelijke behandeling van al uw documenten.

Kwaliteitsbeheer

Een aantal zaken stellen ons in staat accurate vertalingen van de hoogste kwaliteit te maken. Om te beginnen is ons projectmanagement gericht op de auto-industrie. We selecteren uitsluitend gespecialiseerde en ervaren vertalers en correctoren. Bovendien maken we gebruik van terminologielijsten en vertaalgeheugens. Op deze manier zorgen we dat de boodschap van de brontekst volledig en correct wordt overgebracht in de doeltaal, zonder taalfouten en met juist en consistent terminologiegebruik. Bovendien wordt de tekst aangepast aan specifieke linguïstische, culturele en wettelijk eisen van de doelgroep. De vertaling wordt gecontroleerd op consistentie met eerdere of vergelijkbare vertalingen en de vertaling krijgt dezelfde lay-out als de brontekst. KERN voldoet zonder problemen aan de kwaliteitseisen van de auto-industrie voor vertalingen, SAE J2450. Aan de hand van foutcategorieën en de corresponderende waardenringen krijgt elke vertaling een quotiënt voor het meten van de kwaliteit.

De diensten van KERN voor de auto-industrie beperken zich niet tot het vertalen van documenten, maar omvatten alle aspecten van communicatie in andere talen:

 • Het aansturen en optimaliseren van vertaalprocessen, het opstellen van klantspecifieke workflows
 • Het opbouwen, onderhouden en beheren van terminologie, het beheren van vertaalgeheugens
 • Het aanpassen van teksten in een andere taal voor specifieke doelgroepen en nationaliteiten

Ontdek de mogelijkheden van effectieve communicatie in andere talen

Het beschermen van het milieu en voldoen aan de energiebehoefte van de wereld is een van de grootste uitdagingen van de moderne tijd. Aan de complexe eisen met betrekking tot energieopwekking en -voorziening, met vaak grensoverschrijdende politieke, economische, financiële en technische implicaties, kan alleen worden voldaan met behulp van effectieve communicatie in andere talen. Download onze brochure voor meer informatie over dit onderwerp:

Brochure over energiemanagement

Vooraanstaande bedrijven van over de hele wereld die actief zijn in de energiesector zijn klant bij KERN. Of het gaat om de verkoop, productie en verwerking van grondstoffen, energiewinning, de bouw en veiligheid van centrales, of de internationale communicatie met overheden en instellingen; allemaal vertrouwen ze op KERN. Al bijna 50 jaar gaat KERN de uitdaging aan van het samengaan van de Europese energiemarkt en het internationaliseren van de energiebranche. We stellen onze processen af op j onze opdrachtgevers om hen zo efficiënt mogelijk te laten opereren. Meer informatie vindt u in deze brochure.

Gespecialiseerde vertalingen

KERN heeft ruime ervaring met het vertalen van specialistische documenten, van groot tot klein, op alle vakgebieden van de energiesector. We zijn in onder meer de volgende thema's gespecialiseerd:

Primaire energiebronnen
 • Productie van fossiele brandstoffen
 • Hernieuwbare energie: zonne-, wind-, waterkracht-, biomassa- en geothermische energie
 • Kernenergie
Hernieuwbare energiebronnen
 • Windenergie en bio-energie
 • Waterkracht- en mariene energie
 • Zonne-energie, geothermische en fotovoltaïsche energie
Fossiele energiebronnen
 • Steenkool-, bruinkool-, kernenergie-, gasturbine- en oliecentrales
 • Brandstofcellen
Bouw energiecentrales
 • Nieuwbouw en ombouw van energiecentrales
 • Onderhoud
 • Modernisering
 • Levensduur energiecentrales
 • Vergunningsaanvragen
 • Inrichting
 • Exploitatie
Energieopslag en -transport
 • Distributienetwerken
 • Hoogspanningsleidingen
 • Transformatoren
 • Beveiligingstechniek
Human Resources
 • Personeelsplanning
 • Interne communicatie
 • Veiligheid op het werk
 • Contracten
Recht, contracten en financiën
 • Energieconsumptie en –gebruik
 • Energiebalansen en beoordelingsmethoden
 • Emissievoorschriften
 • Overeenkomsten voor energielevering
 • Energietransport
 • Tariefafspraken
 • Elektriciteit
 • Energiewetgeving
 • Hernieuwbare energie
 • Kernenergie
Milieu en energiezuinigheid
 • Energiewinning uit afval met warmtekrachtkoppeling
 • Technologie voor CO2-reductie
 • Klimaatbescherming en duurzame energie
 • Energiegebruik van huishoudens
 • Reactorveiligheid
 • Veiligheidsmaatregelen
 • Risicomanagement
Energiehandel en –verkoop
 • Import en export
 • Nationaal en Europees energiebeleid
 • Energiedistributie

Terminologiebeheer

De gespecialiseerde vertalers van KERN gebruiken relevante terminologiedatabases, woordenboeken en glossaria om de boodschap van de brontekst zo duidelijk en goed mogelijk over te brengen aan doelgroepen in een andere taal. Bovendien leggen we in overleg klantspecifieke terminologiedatabases aan en helpen u zo de knowhow van uw onderneming vast te leggen en van de concurrentie onderscheiden. Onze databases zijn toegankelijk via online portals.

Procesoptimalisatie

Vertaalgeheugens zijn een onmisbaar hulpmiddel bij het vertalen voor de energiesector door het hoge aantal documenten, updates en daarmee samenhangende herhalingen in de tekst. We werken nauw met onze klanten samen om het vertaalproces te optimaliseren. Samen stellen we een vertaalproces op dat soepel verloopt en waarmee u tijd en geld bespaart. We maken gebruik van verschillende portals voor veilige gegevensoverdracht en een online interface die opdrachten en offertes overzichtelijk presenteert. Dankzij onze spoedservice haalt u zelfs de krapste deadlines ongeacht het volume en de complexiteit van de teksten.

We garanderen de vertrouwelijke behandeling van al uw documenten.

Kwaliteitsbeheer

Een aantal zaken stellen ons in staat accurate vertalingen van de hoogste kwaliteit te maken. Om te beginnen is ons projectmanagement gericht op de energiesector. We selecteren uitsluitend gespecialiseerde en ervaren vertalers en correctoren. Bovendien maken we gebruik van terminologielijsten en vertaalgeheugens. Op deze manier zorgen we dat de boodschap van de brontekst volledig en correct wordt overgebracht in de doeltaal, zonder taalfouten en met juist en consistent terminologiegebruik. Bovendien wordt de tekst aangepast aan specifieke linguïstische, culturele en wettelijke eisen van de doelgroep. De vertaling wordt gecontroleerd op consistentie met eerdere of vergelijkbare vertalingen en de vertaling krijgt dezelfde lay-out als de brontekst.

Vertaaldiensten voor de luchtvaart

Internationale samenwerking op het gebied van de luchtvaart staat overal ter wereld garant voor nieuwe marktkansen. De behoefte aan specialistische vertalingen in deze sector is erg groot. De enorme hoeveelheid documenten met betrekking tot bijvoorbeeld de productie, het onderhoud en de marketing van vliegtuigen en vliegtuigonderdelen vergt efficiënte strategieën en oplossingen voor het vertaalproces. Tal van vooraanstaande vliegtuig- en helikopterbouwers vertrouwen, samen met hun leveranciers en producenten van composietmaterialen en aandrijftechniek en vele anderen, op de van KERN.

De technische vertalingen van KERN geven u voorsprong

De technische vertalingen van KERN geven u voorsprong

Technici uit de hele wereld moeten in staat zijn complexe luchtvaart- en ruimtevaartsystemen te begrijpen en te onderhouden. Daarom moeten de vertalingen van technische documenten, die verschijnen in regionale markten, voor iedereen eenduidig en duidelijk te begrijpen zijn. Bovendien moeten de vertalingen overeenstemmen met de wettelijke bepalingen van de luchtvaartindustrie in het betreffende land.

KERN helpt u graag bij deze complexe taak. Met ons horen vertragingen van productlanceringen tot het verleden en kunt u de concurrentie zonder moeite aan. 

Riemen vast, we zijn klaar voor vertrek!

Naast transport en werktuigbouwkunde komen bij vertalingen in de lucht- en ruimtevaart ook juridische, wiskundige, economische en milieukundige aspecten aan de orde. KERN heeft ruime ervaring met het vertalen van dergelijke interdisciplinaire documenten.

We zijn onder meer in de volgende onderwerpen gespecialiseerd:

Verkeers-, proces- en milieutechniek
 • Aerodynamica en stromingsleer
 • Stuw- en aandrijftechniek
 • Energietechnologie
 • Energiedistributie
 • Vluchtbesturing
 • Vluchtsysteemtechniek
 • Hoge-frequentietechniek en radarsystemen
 • Communicatie en navigatie
 • Brandstoffen
 • Machinebouw
 • Robotica en mechatronica
 • Simulatie- en softwaretechniek
 • Thermodynamica
 • Verbrandings- en gasturbinetechniek
 • Transportsystemen
 • Verbrandingstechniek
Onderzoek en studie
 • Bouwmethoden en constructieonderzoek
 • Luchtvaart- en ruimtevaartgeneeskunde
 • Luchtvaartonderzoek
 • Veiligheidsonderzoek
 • Solair onderzoek
 • Testrapporten en -procedures
 • Milieu-observatie vanuit het heelal
 • Vervoersonderzoek
 • Transportstudies
 • Kosmologie en sterrenkunde
 • Grondstofonderzoek
Vliegtuigbouw
 • Materieel
 • Vormspant en spanten
 • Vezelversterkte constructies en adaptieve systemen
 • Bouw van vracht-, passagiers-, militaire, privé- en sportvliegtuigen
 • Helikopterbouw
 • Satellietenbouw
 • Service en onderhoud
 • Stabiliteit
Juridische teksten
 • Samenwerkingsovereenkomsten
 • Service-overeenkomsten
 • Veiligheidsvoorschriften
 • Goedkeuringen
Vezels
 • Glasvezel versterkte kunststoffen
 • Koolstof versterkte kunststoffen
Fysica
 • Fysica in de ruimte
 • Atmosferische fysica

Terminologiebeheer

Vooral voor technische teksten is het van groot belang dat deze nauwkeurig en consistent vertaald worden. Voor één type vliegtuig kunnen bijvoorbeeld verschillende naslagwerken bestaan, elk gemaakt om te voldoen aan de eisen van specifieke klanten.

Samen met u kan KERN databases, verklarende woordenlijsten en terminologielijsten verbeteren, opbouwen en opschonen. Om u ervan te verzekeren dat de technische ontwikkeling van een vliegtuig gebeurt op basis van nauwkeurige documentatie, kunnen we ons bij de vertalingen bijvoorbeeld houden aan NASA- en ECSS-terminologie. Dit geldt ook voor internationale samenwerking op lange termijn: KERN begeleidt meerjarige projecten, van ontwerpfase tot de bouw, en garandeert continue eenheid van terminologie.