/ Tolken / Transcriptie / 

Transcriptie

KERN verzorgt professionele transcripties van beeld- en audiomateriaal in iedere gewenste taal. Transcriptie houdt in het schriftelijk weergeven van gesproken teksten op basis van audio- of video-opnamen, zoals audiocassettes of -cd's, dvd's, mp3-bestanden of in een ander bestandsformaat, zoals Wave. Bij het soort uit te werken teksten valt onder andere te denken aan videoconferenties, telefonische enquêtes voor markt- of maatschappelijk onderzoek, interviews voor film- en televisieproducties, en lezingen.

Een uur audiomateriaal levert doorgaans 30 à 40 pagina’s getypte tekst op. Afhankelijk van de opnamekwaliteit, de spreeksnelheid en de gewenste nauwkeurigheid van de transcriptie geldt voor het berekenen van de voor een transcriptie benodigde tijd een factor 5 à 9. Deze relatief hoge factor is te wijten aan dialecten van sprekers en bijgeluiden die het herhaaldelijk afspelen van de opnamen noodzakelijk maken. Volledige en foutloze transcriptie van audiomateriaal, waarbij ook de kleinste details en tegelijk gesproken woorden worden weergegeven, vereist opperste concentratie.

 

Het doel van de transcriptie kan aanleiding zijn afspraken te maken over de manier van transcriberen. Indien niet anders afgesproken maken wij een woordelijke en gedetailleerde transcriptie. Deze transcriptie is niet samenvattend en zonder uitingen van non-verbale communicatie. Dialecten en uitingen zoals ehm, mhm worden in de regel niet overgenomen in de transcriptie. Taal en interpunctie worden aangepast aan de taal van de transcriptie. Lange pauzes worden weergegeven met weglatingspunten en beklemtoonde passages door onderstrepingen. Interrupties van andere personen, gelach of gezucht worden tussen haakjes genoteerd. Sprekerswissels geven wij weer met witregels en eventueel met vermelding van de naam al dan niet anoniem (Spreker 1, Spreker 2). Alle overige gebeurtenissen tijdens bijvoorbeeld een interview, zoals het betreden of het verlaten van de ruimte of het rinkelen van een telefoon, kunnen van belang zijn en op verzoek verwerken wij deze in de transcriptie.

Na het maken van de transcriptie doen wij een spellingcontrole en verzorgen de opmaak van de tekst volgens de wensen van de klant. Na totstandkoming van de transcriptie kunnen wij deze desgewenst ook vertalen.

KERN wil u bij de transcriptie van uw audio- en/of videomateriaal graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Onze projectmanagers hebben daarom antwoord op de volgende vragen nodig: 

  • Welk bestandsformaat heeft het audiomateriaal (mp3, cd, dvd, cassettes etc.)?
  • Hoeveel uren/minuten duurt het audiomateriaal?
  • Om welk soort audiomateriaal (interviews, opnamen van lezingen, filmfragmenten etc.) gaat het?
  • Wat is het doel van de transcriptie?
  • Heeft u speciale wensen voor de opmaak van de transcriptie of voor de manier van transcriberen?
  • In welk vorm wilt u de transcriptie ontvangen?
  • Is na transcriptie vertaling gewenst? 

Amsterdam

Telefoon: (020) 520 0740
Telefax: (020) 6 39 05 99
kern.amsterdam@e-kern.com

Rotterdam

Telefoon: (010) 2 68 06 91
Telefax: (020) 6 39 05 99
kern.rotterdam@e-kern.com

Utrecht

Telefoon: (030) 291 98 45
Telefax:  (020) 639 05 99
kern.utrecht@e-kern.com

Social Bookmarks KERN @ Google Plus KERN @ Xing KERN @ Skype KERN @ Twitter! KERN @ Facebook!

Duits-Nederlandse Handelskamer
IN Amsterdam Logo