Lingoscore™ – de flexibele taaltest voor moderne bedrijven

Om binnen een bedrijf het niveau van de talenkennis van het personeel vast te stellen, is een professionele taaltest onmisbaar. Voor de gangbare talen bieden talenscholen doorgaans standaard multiple-choice tests aan. Deze tests bieden echter geen uitkomst bij het maken van onderscheid tussen bijvoorbeeld werknemers van verschillende afdelingen of tussen medewerkers met een andere afkomst. Dit soort informatie is echter van belang voor de ontwikkeling en bijscholing van uw personeel. De gegevens dragen namelijk bij aan doelgerichte bijscholingsprogramma's.

De basis voor effectieve bijscholing 

KERN heeft daarom een nieuw product ontwikkeld: lingoscore™– een flexibele taaltest voor moderne bedrijven. Lingoscore is een online, zeer variabel taaltestprogramma, dat zich enerzijds houdt aan het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor talen (en op basis daarvan internationaal vergelijkbare resultaten toont); en anderzijds kan Lingoscore worden aangepast aan de wensen van afzonderlijke klanten. Na overleg met de projectmanagers van KERN kunnen klanten uit een viertal modules het ideale testprogramma voor hun doeleinden kiezen.

Onbegrensde variatiemogelijkheden

Met lingoscore™ kan talenkennis in iedere taal, inclusief exotische talen, worden getest. De gebruikersinterface is aan iedere gewenste taal aan te passen, zodat testdeelnemers de aanwijzingen in hun geboortetaal kunnen lezen.

U kunt het samenstellen van een test aan ons overlaten of hier zelf actief aan deelnemen. Klanten hebben de keuze uit een groeiend aantal geprefabriceerde modules, die desgewenst nog verder uitgewerkt kunnen worden. Deze modules kunnen bestaan uit multiple choice-vragen, schrijfopdrachten of luistervaardigheidstoetsen. Desgewenst spitsen wij de modules toe op het werkterrein van de testdeelnemers. Ook de aantallen en de wegingsfactoren zijn te variëren.

Verder heeft de klant de mogelijkheid, naar gelang de behoefte, tests op te starten, al dan niet met een tijdsbeperking, die alleen voor de beoogde deelnemers open staan. Tot slot is Lingoscore zeer overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. De gevraagde informatie is gemakkelijk in te voeren en te verwerken.

lingoscore™ is voor HR-managers een uiterst efficiënt instrument voor het uitstippelen van succesvolle bijscholingsprogramma's op het gebied van vreemde talen en de ideale completering van het brede spectrum van talencursussen bij KERN.

Amsterdam

Telefoon: (020) 520 0740
Telefax: (020) 6 39 05 99
kern.amsterdam@e-kern.com

Rotterdam

Telefoon: (010) 2 68 06 91
Telefax: (020) 6 39 05 99
kern.rotterdam@e-kern.com

Utrecht

Telefoon: (030) 291 98 45
Telefax:  (020) 639 05 99
kern.utrecht@e-kern.com

Social Bookmarks KERN @ Google Plus KERN @ Xing KERN @ Skype KERN @ Twitter! KERN @ Facebook!

Duits-Nederlandse Handelskamer
IN Amsterdam Logo