Dienstverlening in vreemde talen op juridisch gebied

Al meer dan 40 jaar staat KERN advocaten, juridische afdelingen, notarissen, belastingadviseurs, rechtbanken en autoriteiten bij in alle aspecten van het communiceren in een vreemde taal.

Tot dienst van advocaten, notarissen, belastingadviseurs, rechtbanken en autoriteiten wereldwijd

KERN heeft ruime ervaring met het vertalen van specialistische juridische documenten, ongeacht het volume of juridisch vakgebied. KERN is gespecialiseerd in:

 • Contracten en overeenkomsten
 • Handelsovereenkomsten, protocollen voor besprekingen en
  onderhandelingen, emissieprospectussen en financiële documenten
 • Patentbeschrijvingen en -aanvragen, octrooien
 • Dagvaardingen, conclusies, vonnissen, beëdigde verklaringen, affidavits en attesten
 • Onderzoeksrapporten en deskundigenoordelen
 • Winst- en verliesrekeningen
 • Testamenten en volmachten
 • Certificaten van grondoverdracht en huurovereenkomsten
 • Geboorte- en trouwakten, paspoorten en andere identiteitspapieren
 • Getuigschriften, diploma's, rekeningafschriften, inburgeringsdocumenten en asielaanvragen
 • Faillissementsverklaringen en -aanvragen

Beëdigde vertalingen

KERN levert beëdigde vertalingen ten behoeve van autoriteiten en rechtbanken. Dankzij ons wereldwijde netwerk van vestigingen kunnen wij ook documenten voor rechtszittingen buiten Nederland beëdigen, zodat zij voldoen aan de wettelijke bepalingen van het betreffende land.

Beoordeling van uw documenten en creatie van terminologielijsten

De projectmanagementteams van KERN, bestaande uit gespecialiseerde projectmanagers en vertalers, helpen u graag bij het beoordelen van uw documenten en het voorbereiden van uw volmacht. KERN helpt u ook een verklarende woordenlijst samen te stellen, zodat u in uw volmachten en affidavits steeds dezelfde terminologie kunt gebruiken.

Transcriptie

KERN zorgt voor een transcriptie van Nederlandse en anderstalige teksten, die u ons bijvoorbeeld op digitale informatiedragers (CD, DVD, Blu-ray Disc) of op cassette, video of als tekstbestand voorlegt. Desgewenst beëdigt KERN transcripties, zodat deze geschikt zijn voor gebruik in een rechtbank.

Tolken

De beëdigde rechtbanktolken van KERN tolken in twee of meer talen bij:

 • Zittingen van arrondissementsrechtbanken
 • Voorbesprekingen van rechtszittingen en getuigenverklaringen
 • Politieverhoren
 • Ondervragingen, hoorzittingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke schikkingen

Spoedservice / Geheimhouding

U kunt KERN 24 uur per dag bereiken. Dankzij onze spoedservice zijn zelfs de krapste deadlines haalbaar, ongeacht de omvang en complexiteit van een tekst. Het spreekt voor zich dat KERN uw documenten vertrouwelijk behandelt. 

Meer diensten van KERN:

Amsterdam

Telefoon: (020) 520 0740
Telefax: (020) 6 39 05 99
kern.amsterdam@e-kern.com

Rotterdam

Telefoon: (010) 2 68 06 91
Telefax: (020) 6 39 05 99
kern.rotterdam@e-kern.com

Utrecht

Telefoon: (030) 291 98 45
Telefax:  (020) 639 05 99
kern.utrecht@e-kern.com

Social Bookmarks KERN @ Google Plus KERN @ Xing KERN @ Skype KERN @ Twitter! KERN @ Facebook!

Duits-Nederlandse Handelskamer
IN Amsterdam Logo