Door effectieve communicatie in vreemde talen nieuwe krachten losmaken

Wereldwijd stijgt de vraag naar energie. Energiegebruik leunt nu nog sterk op fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en gas. Duurzame energiebronnen worden echter steeds belangrijker en zullen in de toekomst de toon aangeven. Energiewinning en -productie moeten aan strenge en complexe internationale eisen voldoen. Aan de nodige politieke, economische, financiële en technische basisvoorwaarden kan dikwijls uitsluitend door effectieve communicatie in vreemde talen worden voldaan.

   

Vooraanstaande bedrijven uit alle lagen van de energiesector en van over de hele wereld zijn klant bij KERN. Of het nu gaat om de productie en verwerking van grondstoffen, energiewinning, installatiebouw, installatieveiligheid, energieverkoop of de betrokken overheden en instellingen; allemaal vertrouwen ze op KERN. Al 40 jaar gaat KERN de groeiende uitdagingen aan van het internationaliseren en vervlechten van de Europese energiemarkt. Wij stellen daarom onze processen af op de structuren bij onze opdrachtgevers om zo efficiënt mogelijk te kunnen opereren.

Specialistische vertalingen

KERN heeft ruime ervaring met het vertalen van specialistische (bedrijfs-)technische documenten uit de energiesector, ongeacht het volume of vakgebied. Wij hebben ons vooral in de volgende thema's gespecialiseerd:

Primaire energiebronnen

 • Productie van kolen, aardolie en gas

Traditionele stroomopwekking

 • Steenkool-, bruinkool-, kernenergie-, gasturbine- en oliecentrales
 • Brandstofcellen

Moderne stroomopwekking

 • Windenergie- en bio-energiecentrales
 • Waterkracht- en aardwarmtecentrales
 • Fotovoltaïsche energie

Human resources

 • Personeelsplanning
 • Interne communicatie
 • Veiligheid op de werkplaats
 • Overeenkomsten

Installatiebouw

 • Bouw en ombouw van installaties
 • Onderhoud
 • Modernisering
 • Looptijdverlenging
 • Procedures voor het verkrijgen van een vergunning
 • Inrichting
 • Exploitatie en uitbating

Energieopslag en -transport

 • Distributienetwerken
 • Hoogspanningsleidingen
 • Transformatoren
 • Beveiligingstechniek

Energiehandel en -verkoop

 • Import en export
 • Nationaal en Europees energiebeleid
 • Energiedistributie

Milieu en energiezuinigheid

 • Energiewinning uit afval met warmte-krachtkoppeling
 • Technologie voor CO2-reductie
 • Klimaatbescherming en duurzame energie
 • Energiegebruik van huishoudens
 • Reactorveiligheid
 • Bescherming tegen gevaar
 • Risicomanagement

Recht, contracten en financiën

 • Energiebesteding en -gebruik
 • Energiebalansen, (duurzame) energielabels
 • Emissievoorschriften
 • Overeenkomsten voor energielevering
 • Overeenkomsten voor afstandsverwarming
 • Tariefafspraken
 • Elektriciteit
 • Wetten voor de opwekking van stroom
 • Wetgeving voor atoomenergie

Terminologiebeheer

Al onze vertalers hebben toegang tot vakspecifieke terminologiedatabases, woordenboeken en glossaria die hen helpen om de boodschap van de brontekst zo duidelijk en goed mogelijk over te brengen aan het lezerspubliek in een andere taal. Daarnaast creëren, onderhouden en actualiseren wij in overleg met onze opdrachtgevers klantspecifieke terminologiedatabases die helpen de know-how van een ondernemen vast te leggen en zich daarmee te onderscheiden ten opzichte van de concurrentie. Via een portal op het internet maken wij deze databases online toegankelijk voor klanten.

Procesoptimalisatie

De inzet van vertaalgeheugens als hulpmiddel bij het vertalen voor de energiesector is absoluut noodzakelijk gezien het hoge aantal documenten, updates en daarmee samenhangende herhalingen. Wij werken nauw met onze klanten samen om het vertaalproces te optimaliseren en zo kostenefficiënt mogelijk te maken door het standaardiseren en automatiseren van het vertaalwerk. KERN beschikt al over meerdere internetportalen voor een efficiënte en veilige overdracht van gegevens, en biedt online mogelijkheden voor het aanvragen van offertes en plaatsen van opdrachten. Dankzij onze spoedservice zijn zelfs de krapste deadlines haalbaar, ongeacht de omvang en complexiteit van een tekst. Het spreekt voor zich dat wij uw documenten vertrouwelijk behandelen, indien nodig met inachtneming van mogelijke exportbeperkingen en de daarmee samenhangende verstrekking van export- en expeditievergunningen.

Kwaliteitsbeheer

Een competent en op de energiesector gericht projectmanagementteam, de juiste keuze van gespecialiseerde vertalers en correctoren, en het creëren en inzetten van databases stellen ons in staat om hoogwaardige en doelgerichte vertalingen te maken. Wij zorgen ervoor dat de vertaling de inhoud van de brontekst volledig en correct weergeeft, dat de vertaling begrijpelijk is geformuleerd en vrij van fouten in de spelling en grammatica, en dat de vertaling terminologisch kloppend en consistent is. Bovendien passen wij de inhoud aan aan linguïstische, juridische en culturele codes van lezers in de doeltaal; controleren wij de consistentie van de vertaling met voorgaande of parallelle vertaalopdrachten en volgen wij bij het opmaken van de vertaling de layout van de brontekst.

 

Amsterdam

Telefoon: (020) 520 0740
Telefax: (020) 6 39 05 99
kern.amsterdam@e-kern.com

Rotterdam

Telefoon: (010) 2 68 06 91
Telefax: (020) 6 39 05 99
kern.rotterdam@e-kern.com

Utrecht

Telefoon: (030) 291 98 45
Telefax:  (020) 639 05 99
kern.utrecht@e-kern.com

Social Bookmarks KERN @ Google Plus KERN @ Xing KERN @ Skype KERN @ Twitter! KERN @ Facebook!

Duits-Nederlandse Handelskamer
IN Amsterdam Logo