Zarządzanie terminologią

Klienci KERN Polska zakładają, że pojęcia fachowe będą tłumaczone jednolicie na wszystkie języki obce. Często muszą być stosowane terminy specyficzne dla firmy, które tłumacze są w stanie przetłumaczyć na dany język obcy tylko we współpracy ze zleceniodawcą. Aktywne Zarządzanie terminologią jest dlatego ważną częścią procesu Tłumaczenia w przypadku produktów, pojęć fachowych i innowacji.

Dzięki stosowaniu wysoko rozwiniętych systemów pamięci tłumaczeniowych, istniejących baz danych terminologii i takich, które powstały we współpracy z Wami, KERN Polska może zagwarantować zoptymalizowany proces Tłumaczenia, maksymalną konsekwencję stosowanej terminologii i ulepszone zabezpieczanie jakości.

Systemy TM

Dzięki stosowaniu wysoko rozwiniętych systemów pamięci tłumaczeniowych, jak przykładowo Across, Trados, Déjà Vu i Transit, KERN Polska może włączać już istniejące bazy danych i takie, które powstały we współpracy z Wami, do procesu Tłumaczenia.

Bazy danych terminologii

We współpracy z Wami KERN Polska tworzy bazy danych, słowniki, tabele równoważników i listy terminologii, które pomagają w ustaleniu wiedzy Waszej firmy. Słownik lub glosariusz specyficzny dla firmy jest niezbędnym i różnorako wykorzystywanym środkiem pomocniczym.

Ekstrakcja terminologii

KERN Polska wspiera Ci przy ekstrakcji terminologii lub ustalaniu firmowego know-how odpowiednią wiedzą fachową i możliwościami technicznymi. W przypadku większych, regularnych i długoterminowych projektów lub umów ramowych może to przyczynić się do poprawy konsekwencji pojęciowej i niezbędnych środków pomocniczych.

Twój kontakt z KERN Polska:

Ul. Piękna 19
00-549 Warszawa

Telefon: +48 (0)22 477-27-15
Faks: +48 (0)22 477-27-19
E-Mail: kern.warszawa@e-kern.com

Social Bookmarks Callback - oddzwonimy do Ciebie KERN @ Google Plus Xing Kontaktuj się z nami przez Skype Śledź nas na Twitter! Odwiedź nas na Facebook!