Zarządzanie dostawcami firmy KERN

Masz specjalistyczne teksty i chcesz zlecić ich Tłumaczenie tłumaczowi kompetentnemu w danej dziedzinie? Do KERN Polska trafiłeś pod właściwy adres! Zespół firmy KERN zarządzania dostawcami wyszukuje właściwych tłumaczy specjalistycznych i dobiera ich w uzgodnieniu z opiekunami klientów według Twoich wymogów odnośnie projektu. Oprócz pracowników zatrudnionych na stałe do zespołu tłumaczeniowego należą starannie dobrani tłumacze specjalistyczni, związani umowami, a także tłumacze pisemni i konferencyjni, lektorzy i terminolodzy. W ten sposób masz do dyspozycji znaczący zasób językowy i wiedzy, którym można pokryć najróżniejsze kombinacje językowe i dziedziny.

Przez ustalenie puli tłumaczy dostosowanych do Twojej branży i specjalności oraz konsekwentne zatrudnianie tych tłumaczy i lektorów można zapewnić to, że między poszczególnymi tekstami zaistnieje zwiększona jednolitość tak pod względem stylistycznym, jak i terminologicznym. Tłumacze KERN mają oprócz tego dostęp do właściwych baz danych terminologii, słowników specjalistycznych i glosariuszy. W ten sposób zapewnia się poprawne wypełnienie misji dokumentu wyjściowego u odbiorców docelowych. Z zestawionej puli opiekun klienta wybiera odpowiedniego tłumacza i lektora, z uwzględnieniem kombinacji językowej i dziedziny.

Tłumacze KERN

Tłumacze KERN tłumaczą w danej dziedzinie wiedzy z języka roboczego wyłącznie na Język ojczysty. Tłumacz jest w stanie oddać w tłumaczeniu, z niezbędnym wyczuciem językowym, wszystkie aspekty tekstu oryginału w opanowanej przez siebie dziedzinie tylko w swoim języku ojczystym. Lektorat i korekty tłumaczeń są również dokonywane przez osoby, dla których język docelowy jest językiem ojczystym.

Przydatność językowa i fachowa

Wszyscy tłumacze specjalistyczni KERN mają wykształcenie akademickie i posiadają dodatkowe kwalifikacje w dziedzinie lingwistycznej. Z reguły władają wieloma językami obcymi, tak więc mają większy zasób kombinacji słownictwa.

Oprócz ugruntowanego wykształcenia językowego tłumacze specjalistyczni KERN specjalizują się w określonych dziedzinach. W tych dziedzinach specjalistycznych, np. w zakresie chemii, medycyny, informatyki, automatyzacji, finansów, budowy maszyn i prawa, tłumacze KERN nabyli głęboką wiedzę poprzez odpowiednie szkolenie praktyczne i akademickie, przez długoletnią aktywność zawodową lub uczęszczanie na specjalistyczne imprezy.

Doświadczenie i dokształcanie

Tłumaczenie dokładne w szczegółach stawia przed tłumaczami najwyższe wymagania językowe. Wskutek szybkiego rozwoju gospodarki, nauki i techniki powstają niemal codziennie nowe pojęcia i rozszerzenia różnych terminów fachowych. Tłumacze KERN nie tylko posiadają odpowiednią kompetencję fachową, są też gotowi do intensywnych poszukiwań. Korzystają także ze stałej wymiany doświadczeń między sobą.

W sprawie prawidłowego stosowania systemów pamięci tłumaczeniowych i opracowywania złożonych formatów plików tłumacze mają do pomocy zespół doświadczonych inżynierów tłumaczeń.

Dobór tłumaczy

Nowi, potencjalni tłumacze muszą w KERN Polska spełniać surowe kryteria naboru, aby zostali przyjęci do zespołu tłumaczy.

Po podaniu wszystkich informacji o kwalifikacjach, doświadczeniu i referencjach potencjalny klient jest zobowiązany do podania danych kontaktowych klientów referencyjnych, których zespół zarządzania dostawcami prosi o krótką ocenę tłumacza i jego pracy przy pomocy krótkiego formularza. Gdy te kryteria są spełnione, tłumacz jest proszony o sporządzenie Tłumaczenia próbnego godnie ze specjalizacją. Po ocenie tego Tłumaczenia próbnego zapada decyzja, czy tłumacz zostaje przyjęty do zespołu. Dopiero wtedy jest uwzględniany w przyszłych zleceniach.

Tłumacze są ustawicznie oceniani przy opracowywaniu projektów. Komentarze dotyczące jakości fachowej, niezawodności, dostępności, elastyczności i biegłości technicznej są przez kierowników projektów KERN wprowadzane do bazy danych i odpowiednio sprawdzane przez dział zarządzania dostawcami. Te komentarze zapewniają stale aktualny wizerunek umiejętności tłumaczy. Tym samym KERN Polska może zawsze udostępnić tłumaczy najlepszych, najbardziej odpowiednich dla projektu.

Oprócz zdolności językowych i translatorskich oraz kwalifikacji fachowych lub wiedzy w określonych dziedzinach liczą się m.in.:

  • Doświadczenie i dokształcanie
  • Ogólne wyposażenie techniczne i umiejętności
  • Gotowość do badań, dostęp do informacji fachowych
  • Dyskusja i stawianie pytań w razie niejasności
  • Dyspozycyjność
  • Dotrzymywanie terminów, odporność, elastyczność i szybkość pracy
  • Miejsce zamieszkania lub pracy
  • Współpraca partnerska

Twój kontakt z KERN Polska:

Ul. Piękna 19
00-549 Warszawa

Telefon: +48 (0)22 477-27-15
Faks: +48 (0)22 477-27-19
E-Mail: kern.warszawa@e-kern.com

Social Bookmarks Callback - oddzwonimy do Ciebie KERN @ Google Plus Xing Kontaktuj się z nami przez Skype Śledź nas na Twitter! Odwiedź nas na Facebook!