Usługi obcojęzyczne w dziedzinie techniki lotniczej i kosmicznej

Kooperacja międzynarodowa w dziedzinie techniki lotniczej i kosmicznej umożliwia powstanie nowych szans rynkowych na całym świecie. Popyt na Tłumaczenia specjalistyczne jest w tej dziedzinie bardzo wysoki. Obszerne dokumentacje techniczne m.in. dla produkcji, konserwacji i promocji samolotów i ich części składowych wymagają skutecznych strategii i rozwiązań dla procesu tłumaczeń. Liczni wiodący producenci samolotów i śmigłowców, ich dostawcy i producenci materiałów włóknistych i techniki napędowej oraz zakłady lotnicze powierzają Tłumaczenia z branży techniki lotniczej i kosmicznej firmie KERN Polska.

Bez ugruntowanej wiedzy fachowej w poszczególnych zakresach tematycznych nie sposób uporać się z tłumaczeniami specjalistycznymi w technice lotniczej i kosmicznej.

Tłumaczenia specjalistyczne KERN uskrzydlą Cię

Technicy na całym świecie muszą być w stanie opanować złożone systemy lotnicze i kosmiczne i konserwować je. Dokumentacja techniczna w związku z tym jest sporządzana na rynki regionalne i musi jednolicie i w sposób jasno zrozumiały przy uwzględnieniu przepisów prawa danego kraju być przełożona na żądane języki. KERN Polska wspiera Cię w spełnianiu tego złożonego zadania, aby opóźnienia we wprowadzeniu do produkcji należały do przeszłości, międzynarodowe rynki zbytu mogły być łatwiej osiągalne oraz by mogła rosnąć konkurencyjność.

Proszę zapiąć pasy, jesteśmy gotowi do startu!

Oprócz punktów widzenia techniki komunikacyjnej i nauk technicznych przy tłumaczeniach z dziedziny techniki lotniczej i kosmicznej muszą być uwzględnione szczególne aspekty z dziedziny prawa, matematyki, nauk ekonomicznych i techniki środowiska. KERN Polska ma olbrzymie doświadczenie w dziedzinie interdyscyplinarnego Tłumaczenie specjalistycznych tekstów naukowych.

Specjalizuje się szczególnie w następujących tematach:

Przemysłowa budowa sprzętu lotniczego

 • Wyposażenie
 • Pokrycie i wręgi
 • Lekka konstrukcja kompozytowa ze wzmocnieniem włóknistym i technika adaptacyjna
 • Konstrukcja samolotów dużych, prywatnych, sportowych i wojskowych
 • Konstrukcja śmigłowców
 • Konstrukcja satelitów
 • Naprawa i konserwacja
 • Stabilność

Badanie i studium

 • Metody budowy i badania konstrukcyjne
 • Medycyna lotnicza i kosmiczna
 • Badania lotnicze
 • Badania bezpieczeństwa
 • Badania solarne
 • Wyniki testów i procedury testów
 • Obserwacje środowiska
  z Kosmosu
 • Badania komunikacyjne
 • Studia komunikacyjne
 • Badania Kosmosu i planet
 • Badania materiałowe

Fizyka

 • Fizyka materiałów w Kosmosie
 • Fizyka atmosfery

Materiałoznawstwo / Nauka o materiałach włóknistych

 • Tworzywa sztuczne wzmacniane włóknem szklanym
 • Tworzywa sztuczne wzmacniane włóknem węglowym

Teksty prawnicze

 • Umowy o współpracy
 • Umowy o konserwację
 • Przepisy dotyczące bezpieczeństwa
 • Dopuszczenia

Technika komunikacyjna, procesowa i środowiska

 • Aerodynamik i technika przepływu
 • Technika siły wyporu i napędowa
 • Technologia procesów energetycznych
 • Zasilanie energią
 • Sterowanie lotem
 • Systemy techniki lotniczej
 • Technika wysokich częstotliwości i systemy radarowe
 • Komunikacja i nawigacja
 • Paliwa
 • Budowa maszyn
 • Robotyka i mechatronika
 • Technika symulacji i oprogramowania
 • Termodynamika
 • Technika spalania i turbin gazowych
 • Technika systemów komunikacyjnych
 • Technika spalania

Zarządzanie terminologią

Jednolitość i dokładność tłumaczeń odgrywa dużą rolę zwłaszcza w dziedzinie techniki. Przykładowo, często z jednego typu samolotu powstają liczne odmiany dostosowane do wymogów klientów.

KERN Polska, w porozumieniu z Wami, sporządza, konserwuje, porządkuje i uzupełnia bazy danych glosariusze i listy terminologiczne, przykładowo na podstawie terminologii NASA i ECSS, aby zapewnić to, że dalszy rozwój techniczny jakiegoś samolotu również w dokumentacji opiera się na sprawdzonym fundamencie. To samo ma zastosowanie do długoterminowej współpracy międzynarodowej: KERN Polska towarzyszy często wieloletniej koncepcji i realizacji złożonych projektów lotniczych i gwarantuje maksymalną ciągłość terminologiczną.