/ Branże / 

Osiągnięcia specyficzne dla branży w komunikacji obcojęzycznej

Profesjonalne Tłumaczenie jest sprawą tylko tłumaczy o wysokich kwalifikacjach. Wskutek szybkiego rozwoju gospodarki, nauki i techniki powstają niemal codziennie nowe pojęcia i rozszerzenia różnych terminów fachowych z różnych dziedzin. Tłumaczenie dokładne w szczegółach stawia przed tłumaczami najwyższe wymagania językowe. Rozległa kompetencja fachowa, dokładna znajomość bieżącego użycia języka, prawidłowe stosowanie technicznych środków pomocniczych oraz wyczucie stylistyczne tłumaczy stanowią podstawową przesłankę poprawnego przekładu tekstu na inny język.

Spektrum tekstów tłumaczonych przez KERN Polska rozciąga się od technicznych, przez komunikację firmową po prawnicze. Ujęte są przy tym wszystkie specjalności. Kolejne strony winny dać krótki przegląd przez spektrum usług KERN Polska dla różnych branż. Naturalnie tłumacze specjalistyczni KERN Polska obejmują także wszystkie inne specjalności. Po prostu prosimy o kontakt z zespołem językowym KERN.

Przegląd naszych branż

Przemysł samochodowy

Do klientów KERN Polska zaliczają się firmy ze wszystkich branż przemysłu samochodowego: Począwszy od producentów samochodów, poddostawców klasy Tier-1 i Tier-2, przez handlowców w dziedzinie OEM i rynku wtórnego po agencje reklamowe i komunikacyjne oraz innych usługodawców, którzy skupiają się na branży motoryzacyjnej.

Handel detaliczny i strefa odbiorców

Wskutek stale zmieniających się wymagań klientów, rosnącej konkurencji i zmiennych warunków rynkowych przed firmami handlowymi stają coraz to nowe wymagania. Handlowi detalicznemu, który wcześniej był przeważnie regionalny, teraz w coraz bardziej globalnym świecie przypadła nowa rola.

Energetyka

Złożone wymagania międzynarodowe w pozyskiwaniu i

wytwarzaniu energii oraz niezbędne założenia podstawowe: polityczne, gospodarcze, finansowe i techniczne, są często spełniane dopiero prze efektywną komunikację obcojęzyczną.

Technika lotnicza i kosmiczna

Ze względu na międzynarodową współpracę w dziedzinie techniki lotniczej i kosmicznej powstają na całym świecie nowe szanse rynkowe. Popyt na Tłumaczenia specjalistyczne jest w tej dziedzinie bardzo wysoki. Obszerne dokumentacje techniczne m.in. dla produkcji, konserwacji i promocji samolotów i ich części składowych wymagają skutecznych strategii i rozwiązań dla procesu tłumaczeń.

Media, rozrywka i marketing

Wydawnictwa, wydawnictwa specjalistyczne i ich redakcje, rozgłośnie radiowe i telewizyjne, firmy produkcyjne działające w skali międzynarodowej i firmy/instytuty badania rynków i konsumentów zdają się na doświadczenie KERN Polska z publicznością międzynarodową i niezbędne wyczucie w jej językach i kulturach.

Medycyna i farmacja

Zbyt produktów farmaceutycznych i urządzeń medycznych z reguły nie ogranicza się do rynku krajowego. Na wszystkie kraje, w których mają być sprzedawane produkty, są potrzebne Tłumaczenia o najwyższej jakości. Liczni wiodący producenci urządzeń i produktów medycznych oraz znane firmy z przemysłu farmaceutycznego zdają się od ponad 40 lat na specjalistyczne Tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne.

Sektor publiczny

Aby móc sprostać potrzebom wielokulturowej ludności, informacje i formularze ministerstwa i urzędów publicznych muszą zawsze być oferowane i utrzymywane w różnych językach. Od ponad 40 lat firma KERN Polska wspiera firmy i władze ze wszystkich sektorów publicznych w ich komunikacji obcojęzycznej.

Sfera prawna

Od ponad 40 lat KERN Polska wspiera adwokatów, wydziały prawne, notariuszy, doradców podatkowych, sądy i władze we wszystkich kwestiach komunikacji obcojęzycznej i pozostaje na całym świecie w służbie adwokatów, notariuszy, doradców podatkowych, sądów i władz. KERN Polska posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie Tłumaczenia specjalistycznych tekstów prawniczych, niezależnie od ich objętości i dziedziny prawa.

Podróże i turystyka

Turystyka odgrywa znaczącą rolę na całym świecie i jest stale rosnącą gałęzią gospodarki. Coraz większą rolę dla każdej firmy odgrywa przy tym zadowolenie klientów i budowa solidnej marki. To jest wyzwanie, by w warunkach nasilającej się konkurencji i zmienności branży turystycznej optymalnie kształtować codzienny kontakt z klientem.

Tłumaczenia patentów

Tłumacze patentowi KERN posiadają niezbędną wiedzę prawną, fachową i techniczną, aby móc przełożyć patent na inny język.

Logistyka i transport

Złożone i transgraniczne wymagania procesów logistycznych często mogą być spełnione dopiero przez efektywną komunikację obcojęzyczną. Bowiem oprócz klasycznych usług przeładunkowych i transportowych po szlakach drogowych, kolejowych, powietrznych i wodnych coraz częściej są sieciowane, planowane, wykonywane i kontrolowane międzynarodowe łańcuchy dostaw.

Twój kontakt z KERN Polska:

Ul. Piękna 19
00-549 Warszawa

Telefon: +48 (0)22 477-27-15
Faks: +48 (0)22 477-27-19
E-Mail: kern.warszawa@e-kern.com

Social Bookmarks Callback - oddzwonimy do Ciebie KERN @ Google Plus Xing Kontaktuj się z nami przez Skype Śledź nas na Twitter! Odwiedź nas na Facebook!