Terminologiemanagement

Onze klanten gaan ervan uit dat in alle vreemde talen de juiste vaktermen en begrippen worden gebruikt. Vaak is sprake van bedrijfsjargon en klantspecifieke begrippen. Onze vertalers kunnen alleen in samenwerking met onze klanten de juiste terminologie bepalen in de vreemde taal. Actief terminologiemanagement bij producten, vaktermen en vernieuwingen is daarom een belangrijk onderdeel van het vertaalproces.

Door het gebruik van geavanceerde vertaalgeheugens, reeds bestaande terminologiedatabases en glossaria kan KERN het vertaalproces optimaliseren, met als resultaat maximale consistentie van de gebruikte terminologie.

Vertaalgeheugens

Door het gebruik van geavanceerde vertaalgeheugens, zoals bijvoorbeeld Across, Trados, Déjà Vu en Transit kan KERN databases, reeds bestaand of speciaal in samenwerking met onze klanten gecreëerd, opnemen in het vertaalproces.

Terminologiedatabases

In samenwerking met onze klanten creëren wij databases, glossaria, equivalentietabellen en terminologielijsten, die helpen bij het vastleggen van de knowhow van een onderneming. Woordenlijsten met bedrijfsjargon of glossaria zijn onontbeerlijke en zeer bruikbare hulpmiddelen.

Terminologie-extractie

Met onze vakkennis, ervaring en technische mogelijkheden ondersteunen wij onze klanten bij de extractie van terminologie voor het vastleggen van specifieke knowhow. Bij grote, regelmatige terugkerende en langdurige projecten, zoals kaderovereenkomsten, draagt dit bij tot een verhoogde consistentie in het gebruik van specifieke begrippen.

Amsterdam

Telefoon: (020) 520 0740
Telefax: (020) 6 39 05 99
kern.amsterdam@e-kern.com

Rotterdam

Telefoon: (010) 2 68 06 91
Telefax: (020) 6 39 05 99
kern.rotterdam@e-kern.com

Utrecht

Telefoon: (030) 291 98 45
Telefax:  (020) 639 05 99
kern.utrecht@e-kern.com

Social Bookmarks KERN @ Google Plus KERN @ Xing KERN @ Skype KERN @ Twitter! KERN @ Facebook!

Duits-Nederlandse Handelskamer
IN Amsterdam Logo