Lokalisatieproces

Oriëntering op het lokalisatieproject met de klant. Voordat wij aan een lokalisatieproject beginnen, gaan wij eerst precies de taalkundige en technische aspecten van de brontekst na. Voorts verzekeren wij ons ervan dat terminologiestandaarden worden gecontroleerd en dat alle aanvullende aanwijzingen met de klant en het vertaalteam worden besproken.

Voorbereiding en beoordeling

De volgende stap bestaat uit een analyse van de bronbestanden - omvang, teksttype, talencombinatie, vakgebied, etc. - en de keuze van de vertaler.

In de voorbereidende fase worden de verdere aanpak tijdens het lokaliseren en de noodzakelijke technische tools beschreven. Wij staan altijd open voor uw inbreng en instructies. Om ons optimaal voor te bereiden op uw verzoeken is het nuttig als u ons onderstaande informatie doet toekomen:

  • Bestaande documentatie in vreemde talen, eerdere vertalingen of bestaande vertaalgeheugens, om als referentiemateriaal een uniforme terminologie te helpen waarborgen
  • Afbeeldingen, schematische weergaven, tekeningen en andere materialen helpen vaak om de context van de te vertalen tekst beter te begrijpen
  • Alle specificaties en richtlijnen met betrekking tot het project of het product helpen bij het correct vertalen van moeilijke technische zaken
  • Toegangsautorisaties, gebruikersnamen en wachtwoorden alsmede een uitleg van technische hulpmiddelen, die u wenst te gebruiken voor de vertaling van uw bestanden

Vergelijking met vertaalgeheugens

Door onze jarenlange ervaring met vertaalwerkzaamheden hebben wij toegang tot een serie terminologielijsten, die wij voor een mogelijke vergelijking kunnen gebruiken.

Hiervoor gebruiken wij onder andere vertaalgeheugens, waardoor terminologievergelijking en de vertaalprocedure worden vereenvoudigd.

Na het eerste vertaalwerk vormt de vertaalde terminologie doorgaans de basis voor nieuwe vertalingen. Dit komt niet alleen de kwaliteit van de vertaling ten goede, maar ook de uniformiteit van de gebruikte terminologie. Daarnaast wordt de vertaalsnelheid verhoogd. Nog een voordeel is de creatie van een grote database, die voor verdere vertalingen van onze klant kan worden gebruikt. Indien gewenst nemen wij bestaande vertaalgeheugens van de klant op in onze eigen vertaalgeheugens.

Lokalisatie

Onze vertalers beginnen in deze fase van het lokalisatieproces met het vertalen in de betreffende doeltaal. Belangrijk hierbij is het gebruik van referentiemateriaal, alsmede van eventueel door de klant ter beschikking gestelde terminologielijsten. Onze vertalers beschikken doorgaans over minimaal 3 tot 5 jaar ervaring in het vertalen in een bepaalde taal en zijn vaak specialisten op hun vakgebied.

Kwaliteitswaarborg

Een belangrijk onderdeel van het lokalisatieproces is het uitvoeren van een kwaliteitswaarborg. In deze fase controleren wij of de gebruikersinterfaces, online-hulp en documentatie vertaald dan wel gelokaliseerd zijn. In veel gevallen moet voor de software van webpagina’s nog een resizing van de menu- en schermknoppen plaatsvinden. Vóór de uitvoering wordt dit altijd nog een keer met de klant besproken en afgestemd.

Volgens het principe ‘twee paar ogen zien meer dan één’ controleert, op verzoek, een tweede linguïst de taalconsistentie en functionaliteit van de vertaalde bestanden. De tweede linguïst controleert of de inhoud daadwerkelijk correct in de doeltaal is vertaald en leest de tekst na voor de correctie van eventuele fouten in de grammatica en spelling, en toetst daarnaast de uniformiteit en het gebruik van de terminologie.

Levering

De vertaalde documenten kunnen als hardcopy, op cd-rom of door middel van rechtstreekse gegevensoverdracht, zoals FTP of e-mail worden geleverd. Bovendien maken wij van alle bestanden een reservekopie die wij in ons archief bewaren. Op deze manier kunnen wij, indien nodig, met een eenvoudige zoekactie, bestanden terugvinden die meerdere jaren geleden zijn vertaald.

Klanttevredenheid

Een beslissende fase in de kwaliteitscontrole is de terugkoppeling naar onze klant. Een projectbeoordeling is belangrijk, want hierdoor kunnen wij de doeltreffendheid en de prestatie van ons projectmanagement en de kwaliteit van onze service op waarde bepalen.

Amsterdam

Telefoon: (020) 520 0740
Telefax: (020) 6 39 05 99
kern.amsterdam@e-kern.com

Rotterdam

Telefoon: (010) 2 68 06 91
Telefax: (020) 6 39 05 99
kern.rotterdam@e-kern.com

Utrecht

Telefoon: (030) 291 98 45
Telefax:  (020) 639 05 99
kern.utrecht@e-kern.com

Social Bookmarks KERN @ Google Plus KERN @ Xing KERN @ Skype KERN @ Twitter! KERN @ Facebook!

Duits-Nederlandse Handelskamer
IN Amsterdam Logo