Dienstverlening in vreemde talen op het terrein van medicijnen en farmacie

De verkoop van farmaceutische producten en medische apparaten beperkt zich doorgaans niet tot nationale markten. Voor ieder land waar de producten worden verkocht zijn vertalingen van de hoogste kwaliteit nodig. Tal van toonaangevende producenten van medische apparaten en producten, evenals vooraanstaande bedrijven uit de farmaceutische industrie vertrouwen al ruim 40 jaar op de medische en farmaceutische vertalingen van KERN.

 

De vertaling van bijsluiters, diagnoses, medische rapporten, wetenschappelijke artikelen, vakliteratuur in tijdschriften en boeken, en van bedieningsinstructies van medische apparaten vereist een bijzonder hoog kennisniveau op medisch, farmaceutisch en technisch gebied. Ongeacht of de teksten zijn bedoeld voor patiënten, artsen of onderzoekers, medische vertalingen zijn uiterst veeleisend. De vertaler moet niet alleen inhoudelijk en linguïstisch correct te werk gaan in de doeltaal, maar moet ook kunnen bogen op verstand van medische en technische zaken. Kennis van medische vakterminologie is bijvoorbeeld noodzakelijk bij het vertalen van op bijsluiters beschreven gebruiksvoorschriften en bijwerkingen. Chemische vakkennis is nodig bij het vertalen van de samenstelling van een medicijn. Aangezien veel medische vaktermen voortkomen uit het Latijn is naast beheersing van de doeltaal ook kennis van Latijn nodig.

 

Naast een pool van hooggekwalificeerde en gespecialiseerde vertalers, die linguïstische vaardigheden combineren met jarenlange praktijkervaring in de medische sector, beschikt KERN over een netwerk van ervaren academici met een farmaceutische en medische achtergrond die indien nodig een volledige revisie kunnen uitvoeren van vertalingen in hun geboortetaal.

Medische vakgebieden op recept

KERN heeft ruime ervaring met het vertalen van specialistische documenten uit de (dier)genees- en tandheelkunde, ongeacht het volume of vakgebied. Wij hebben ons vooral in de volgende thema's gespecialiseerd:

 

 

Bijzondere medische disciplines

 • Tandheelkunde
 • Endodontologie
 • Implantologie
 • Kaakorthopedie
 • Conserverende tandheelkunst
 • Materiaalkunde
 • Orale chirurgie
 • Prothetiek
 • Stomatologie

Algemeen

 • Voeding/gezondheid
 • Gezondheidsvoorzorgs-
  maatregelen
 • Medische technologie/ medische apparatuur
 • Farmacologie
 • Tandheelkundige geneesmiddelen

Niet alleen het omgaan met technische medische apparaten vereist opperste precisie en het nauwkeurig opvolgen van alle instructies. Op alle vakgebieden zorgen wij voor een heldere vertaling en bieden u de zekerheid van vlekkeloze communicatie in vreemde talen.

Doordachte ideeën ondersteunen leven

Specialistische vertalingen op dit vakgebied benaderen wij op een bijzondere manier, omdat zij een bijzonder hoge mate van precisie vereisen. Voor alle medische vakgebieden beschikt KERN over een eersteklas kwaliteitsbeheer dat voldoet aan nationale, Europese en internationale normen, zoals bijvoorbeeld EN 15038.

Desgewenst sluiten wij vertaalprojecten af door extra native speakers nog een keer uitgebreid naar een vertaling te laten kijken. Na vertaling controleren verschillende experts op het betreffende vakgebied de teksten op inhoudelijke juistheid en syntactische en semantische aspecten. De wetenschappelijke basis van een medische vertaling kan tot slot indien nodig worden getoetst door een extra revisie in een onderzoekcentrum of door academici of wetenschappers.

Terminologiemanagement

Al onze vertalers hebben toegang tot vakspecifieke terminologiedatabases, woordenboeken en glossaria die hen helpen om de boodschap van de brontekst zo duidelijk en goed mogelijk over te brengen aan het lezerspubliek in een andere taal. Naast klantoverstijgende terminologische hulpmiddelen leggen wij in overleg met onze opdrachtgevers klantspecifieke terminologiedatabases aan die helpen uw medische kennis in kaart te brengen en het vertaalproces te optimaliseren.

Bovendien beschikken de projectmanagers van KERN over uitgebreide ervaring met het maken van planningen en kwaliteitscontrole voor opdrachtgevers uit de medische wereld.

De diensten van KERN beperken zich niet tot het bewerken van medische en farmaceutische tekstdocumenten, maar omvatten alle mogelijke aspecten van communicatie in vreemde talen op het gebied van gezondheidszorg:

 • Specialistische vertalingen in alle talen van de wereld, bijvoorbeeld van gebruiksaanwijzingen voor medische apparaten, verpakkingen en bijsluiters
 • Het sturen en optimaliseren van processen rond de behandeling van documenten in een vreemde taal, het opstellen van klantspecifieke workflows
 • Het opbouwen, onderhouden en beheren van terminologie, het beheren van vertaalgeheugens
 • Het aanpassen van teksten in een vreemde taal voor specifieke doelgroepen en nationaliteiten
 • Gespecialiseerde tolken en de levering van de benodigde tolkapparatuur voor conferenties, afdelingsoverleg en besprekingen
 • Bewerking in vreemde talen van bedrijfs- en reclamefilms: Voice-over van stemmen in een vreemde taal en nasynchronisatie

Amsterdam

Telefoon: (020) 520 0740
Telefax: (020) 6 39 05 99
kern.amsterdam@e-kern.com

Rotterdam

Telefoon: (010) 2 68 06 91
Telefax: (020) 6 39 05 99
kern.rotterdam@e-kern.com

Utrecht

Telefoon: (030) 291 98 45
Telefax:  (020) 639 05 99
kern.utrecht@e-kern.com

Social Bookmarks KERN @ Google Plus KERN @ Xing KERN @ Skype KERN @ Twitter! KERN @ Facebook!

Duits-Nederlandse Handelskamer
IN Amsterdam Logo