/ Bedrijfstakken / 

Bedrijfstakspecifieke dienstverlening in vreemde talen

Professioneel vertalen is alleen hooggekwalificeerde vertalers toevertrouwd. Door de voortdurende ontwikkelingen in het bedrijfsleven, de wetenschap en de techniek ontstaan bijna dagelijks nieuwe begrippen en vaktermen. Gedetailleerd vertalen stelt de allerhoogste eisen aan de taalvaardigheden van de vertaler. Omvangrijke kennis van zaken, exacte beheersing van modern taalgebruik, juist gebruik van vertaaltools en een fijn gevoel voor stijl zijn basisvoorwaarden voor de correcte omzetting van een tekst in een andere taal.

Het spectrum van vertaalwerk dat KERN verzorgt, is bijzonder breed. Technisch, juridisch, bedrijfseconomisch: alle mogelijke vakgebieden bedienen wij. De navolgende pagina's dienen om u inzicht te geven in de diensten die wij aanbieden. Vanzelfsprekend kunnen wij u ook op ieder ander vakgebied van dienst zijn. Neemt u gerust contact met ons op.

 

 

 

Bedrijfstakspecifieke dienstverlening in vreemde talen

Auto-industrie

Tot onze klanten behoren ondernemingen uit alle sectoren van de auto-industrie: autoproducenten, toeleveranciers van onderdelen, OEM's, handelaren in vervangende producten en accessoires, reclame- en communicatiebureaus en andere dienstverleners die actief zijn in de auto-industrie.

Detailhandel en consumentenmarkt

Voortdurend veranderende wensen van klanten, groeiende concurrentie en wisselende marktcondities dwingen bedrijven continu nieuwe uitdagingen aan te gaan. In een geglobaliseerde wereld speelt de detailhandel, die vroeger vooral een regionaal karakter had, een nieuwe rol.

Energietechniek en techniek van krachtcentrales

Wereldwijd stijgt de vraag naar energie. Energieverbruik leunt nu nog sterk op fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en gas. Duurzame energiebronnen worden echter steeds belangrijker en zullen in de toekomst de toon aangeven.

Luchtvaart- en ruimtevaarttechniek

Vanwege de internationale samenwerking op het gebied van luchtvaart- en ruimtevaarttechniek ontstaan overal ter wereld nieuwe markten. De behoefte aan specialistische vertalingen is in deze bedrijfstak erg hoog. De omvangrijke technische documentatie voor de productie, het onderhoud en de marketing van vliegtuigen en vliegtuigonderdelen vergt efficiënte strategieën en oplossingen voor het vertaalproces.

Media, entertainment en marketing

Uitgeverijen van vakliteratuur, redacties, radio- en televisiestations, internationaal opererende productiemaatschappijen, instellingen en bedrijven voor marktonderzoek en consumentengedrag vertrouwen allemaal op de ervaring van KERN met een internationaal publiek en ons inlevingsvermogen in vreemde talen en culturen.

Medische en farmaceutische sector

De verkoop van farmaceutische producten en medische apparaten beperkt zich niet tot nationale markten. Voor ieder land waar producten worden verkocht zijn vertalingen van de hoogste kwaliteit nodig. Tal van toonaangevende producenten van medische apparaten en producten, evenals vooraanstaande bedrijven uit de farmaceutische industrie vertrouwen al ruim 40 jaar op de medische en farmaceutische vertalingen van KERN.

Publieke sector

Ministeries en overige publieke instanties werken steeds vaker met informatiefolders en formulieren in de meest uiteenlopende talen om aan de behoeften van een multiculturele bevolking tegemoet te komen. Al meer dan 40 jaar staat KERN allerlei soorten (overheids)bedrijven en instanties uit de publieke sector bij in hun communicatie in vreemde talen.

Recht

Al meer dan 40 jaar staat KERN advocaten, juridische afdelingen, notarissen, belastingadviseurs, rechtbanken en overheden bij in alle aspecten van het communiceren in een vreemde taal. KERN heeft ruime ervaring met het vertalen van specialistische juridische documenten, ongeacht volume of juridisch vakgebied.

Reis- en toerismebranche

Toerisme speelt wereldwijd een belangrijke economische rol en is een constant groeiende bedrijfstak. De tevredenheid van de klant en de opbouw van een toonaangevend merk zijn voor toeristische ondernemingen van essentieel belang. Toenemende concurrentie en voortdurende verandering zijn kenmerkend voor de reiswereld. Het is in deze branche een uitdaging om continu optimaal contact met klanten te onderhouden.

Octrooivertalingen

Onze vertalers bezitten de nodige juridische, vakkundige en technische knowhow om octrooien zonder problemen vertalen.

Amsterdam

Telefoon: (020) 520 0740
Telefax: (020) 6 39 05 99
kern.amsterdam@e-kern.com

Rotterdam

Telefoon: (010) 2 68 06 91
Telefax: (020) 6 39 05 99
kern.rotterdam@e-kern.com

Utrecht

Telefoon: (030) 291 98 45
Telefax:  (020) 639 05 99
kern.utrecht@e-kern.com

Social Bookmarks KERN @ Google Plus KERN @ Xing KERN @ Skype KERN @ Twitter! KERN @ Facebook!

Duits-Nederlandse Handelskamer
IN Amsterdam Logo